فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل

Forest Research and Development

پژوهش و توسعه جنگل دارای مجوز کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وابسته به دانشگاه ارومیه، اولین نشریه علوم جنگل در شمال غرب است که از سال ۱۳۹۴ به صورت فصلنامه منتشر می شود. این نشریه در ارزیابی جدید نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق به اخذ رتبه علمی، در حوزه جنگلداری با امتیاز "ب" شده است. همچنین در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است و بر اساس آخرین ارزیابی (۱۴۰۰) دارای ضریب تاثیر ۰.۳۳۰ و جزء نشریات لیست اولیه و با رتبه کیفی Q۱ است. این فصلنامه دستاوردهای پژوهشی مرتبط با علوم جنگل پژوهشگران دانشگاه­ ها و پژوهشکده ­های سطح کشور را با هدف اشاعه و نشر تحقیقات انجام شده در زمینه های مختلف علوم جنگل و فراهم نمودن زمینه­ مناسب برای تبادل افکار و اطلاعات در مجامع علمی پژوهشی و دانشجویی کشور به چاپ می ­رساند. مقاله‌ ها در تمام زمینه­ های مرتبط با علوم جنگل از جمله جنگل­­شناسی و بوم­شناسی جنگل، مسائل اجتماعی- اقتصادی و سیاست جنگل، جنگلداری و بیومتری جنگل، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در جنگل، بهره برداری و حمل و نقل، جاده سازی و هیدرولوژی و منابع آب در جنگل برای چاپ پذیرفته خواهند شد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات