اطلاعات کنفرانس

2nd Internatioanl Conference on Knowledge -Base Engineering and Innovation

محل برگزاری: تهران
تاریخ برگزاری: 14 آبان 1394
تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1395
تعداد صفحات: 1757
تعداد مقالات :297
نمایش مقالات: 140963
شناسه ملی این کنفرانس: KBEI02
نویسندگان مشارکت کننده: 751 پژوهشگر

مجموعه مقالات 2nd Internatioanl Conference on Knowledge -Base Engineering and Innovation

نتایج 1 تا 50 از مجموع 297