آقای دکتر Amir reza Karimi azari

Dr. Amir reza Karimi azari

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179363)

134
13

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers