خانم دکتر Soroor Khorramdel

Dr. Soroor Khorramdel

Department of Agronomy, Ferdowsi University of Mashhad, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180569)

135
145
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers