فصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی

Journal of Assessment and Research in Counseling and Psychology

فصلنامه «سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی» به انتشار مقاله­ هایی می­ پردازد که برگرفته از پژوهش ­های ناب مداخله ­ای و مقایسه ­ای در قلمرو­های متنوع مشاوره و روان‌شناسی باشند و نیز نتایج عملی و قابل استفاده ­ای را برای حل مشکلات فراهم آورند و یا زمینه ­هایی را کشف کنند که نتایج پژوهش ­های بنیادی در آن کاربرد داشته باشد. بنابراین رسالت اصلی این فصلنامه، به ­ویژه درعصر کنونی که پیچیدگی­ ها و فن‌آوری‌های روزافزون منجر به تغییرات سریع در جامعه درحال توسعه شده و معضلات متعددی را پدید آورده است؛ انتشار یافته ­های بدیع علوم روان‌شناسی و مشاوره است که در زمینه ­های مختلف زندگی انسان کاربرد داشته باشد و امکان تبادل نظر و مبادله اطلاعات علمی را بین پژوهشگران فراهم نماید.
در نتیجه تاکید این فصلنامه بر چاپ مقاله‌های عمدتا کاربردی در زمینه‌های مشاوره خانواده، مشاوره ژنتیکی، مشاوره توانبخشی، روانشناسی بالینی، روانشناسی اجتماعی، روانشناسی سلامت، روانشناسی شخصیت، روانشناسی صنعتی سازمانی و جز آن است.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات