فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی)

Matin Research Journal

این نشریه بر اساس مجوز شماره ۱۲۴/۸۶۰۰ تاریخ ۱۳۷۶/۶/۲۹به صورت فصلنامه (چهار بار در سال) منتشر شده است.

با تصویب کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در تاریخ ۱۳۸۶/۶/۵بر اساس نامه شماره ۳/۴۷۱۹موفق به دریافت درجه علمی -پژوهشی شد.

بر اساس نامه شماره ۳/۵۳۰۸ مورخ ۱۳۸۶/۶/۲۷مجله از شماره ۲۷ علمی-پژوهشی محسوب می شود.

حوزه های تحت پوشش:

پژوهش‌های مرتبط با اندیشه‌های فقهی، سیاسی، ‌عرفانی، فلسفی و فرهنگی و اجتماعی امام خمینی.
نتایج پژوهش‌های مرتبط با علل، فرآیتدها، پیامدها و دستاوردهای انقلاب اسلامی.
پژوهش‌های مرتبط با وقایع، رویدادها و تاریخ انقلاب اسلامی.
پژوهش‌های مرتبط با مبانی نظری انقلاب اسلامی.
پژوهش‌های مرتبط با مباحث روز انقلاب اسلامی، چالش‌های آن و آینده فرارو.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات