آقای دکتر Mehdi Azhdary Moghaddam

Dr. Mehdi Azhdary Moghaddam

استاد گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176972)

202
42
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers