Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر shahram roostaei

Dr. shahram roostaei

استاد تمام دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (199221)

خلاصه رزومه علمی
استاد تمام دانشگاه تبریز
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی shahram roostaei در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استاد تمام دانشگاه تبریز

سمتهای علمی و اجرایی shahram roostaei در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی shahram roostaei در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

shahram roostaei ISI Papers

shahram roostaei Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت کمی و کیفی آب کشاورزی در دشت جهرم از گذشته تا کنون و پیش بینی وضعیت آیندهسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
2دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی دفن زباله های شهری با استفاده از تکنیک های اطلاعات مکانی و تحلیل سلسله مراتبی: مطالعهی موردی شهرستان هریسدومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1391
3دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی قوت هاضعفها فرصت ها و تهدیدهای گردشگری ورزشی استان آذربایجان شرقی با استفاده ازتکنیک ahpاولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین1391
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتانسیلهای ژئوتوریستی اشکال کارست در منطقه نهاونداولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین1391
5دریافت فایل PDF مقالهبحران آب و خاک وچالشهای فراروی کشورهای خاورمیانه درقرن بیست و یکم مورد ایرانپنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام1391
6دریافت فایل PDF مقالهکاربرد داده های دورسنجی در بررسی زمین لغزشهاهفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1390
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توانمندی ژئوتوریمی ژئومورفوسایت آبشار گنجنامه استان همدان با استفاده از روش ارزش علمی و ارزش افزودهاولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار1392
8دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در حوضه سد قشلاقیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
9دریافت فایل PDF مقالهارزیابی میزان فرسایش پذیری در حوضه آبخیز دربند با رویکرد تکنیک منطق فازی و مدل پسیاک اصلاح شدهدومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی1392
10دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی رفتار هیدرولیکی رودخانه زیاران با سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل هیدرولیکی HEC-RASدومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی1392
11دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی رفتار هیدرولیکی رودخانه دلیچای با سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل هیدرولیکی HEC-RASدومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی1392
12دریافت فایل PDF مقالهارزیاتی روش رگرسیون لجستیک در بررسی پتانسیل وقوع زمین لغزش درمحدوده محور و مخزن سد، مطالعه موردی: سد قلعه چایدومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی1392
13دریافت فایل PDF مقالهمخاطرات ناشی از شهر نشینی و فعالیت های مهندسی در مجاری رودخانه های شهری و مدیریت آنیازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران1390
14دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کیفی آب های زیر زمینی دشت شیرامین از نظر مصارف کشاورزی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییدومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1393
15دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی خطرزلزله درشهرتبریز بااستفاده ازروش میانگین وزنی مرتب شده OWA درمحیط سیستم اطلاعات جغرافیاییاولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری1394
16دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روشهای طبقه بندی نظارت شده تصاویرماهواره ای جهت استخراج کاربری اراضی مطالعه موردی: حوضه آبریز نهندچایاولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری1394
17دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی تاثیر وقوع زمین لغزش ها بر افزایش بار رسوبی حوزه با استفاده از مدل WEPPاولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری1394
18دریافت فایل PDF مقالهآشکارسازی تغییرات کاربری اراضی شهری و رشد شهر زنجان با استفاده از GIS و RSاولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک1394
19دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی نوسانات سالانه کیفیت آب های زیرزمینی دشت شیرامین با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعیاولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک1394
20دریافت فایل PDF مقالهتخمین دمای سطح زمین با استفاده از روش سبال در محیط GIS و RS (مطالعه موردی: شهر تهران)اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک1394
21دریافت فایل PDF مقالهارزیابی دقت روشهای رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی مصنوعی MLP) در پهنه بندی خطر ناپایداریهای دامنهای در جادههای کوهستانی مطالعه موردی: تنگه دره دیزاولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک1394
22دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان کلیبر به منظور توسعه توریسم با استفاده از GISنخستین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی1393
23دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل ژئوموفولوژی کرانه های جنوبی اهرچای از روستای نصیرآباد تا سد ستارخان آذریایجان شرقیدومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری1395
24دریافت فایل PDF مقالهرویکردهای آشکارسازی زمین لغزش و راهکارهای پایدارسازی دامنه هادومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری1395
25دریافت فایل PDF مقالهآشکارسازی سطح پوشش برف حوضه آبریز تبریز با استفاده از تصاویر ماهواره ایNOAA-AVHRRدومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری1395
26دریافت فایل PDF مقالهاشکار سازی سطح پوشش برف حوضه آبریز تبریز با استفاده از تصاویر ماهواره ای NOAA-AVHRRدومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری1395
27دریافت فایل PDF مقالهپتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از روش هم پوشانی شاخص وزنی مطالعه موردی شهرستان چاراویماقدومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری1395
28دریافت فایل PDF مقالهنقش ژئومورفولوژی کاربردی در شناخت الگوی ناپایداری شهر تبریزدومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی1395
29دریافت فایل PDF مقالهارزیابی دقت روشهای رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی مصنوعی(MLP (در پهنهبندی خطر ناپایداریهای دامنهای در جادههای کوهستانی( مطالعه موردی: تنگه دره دیز )اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها1395
30دریافت فایل PDF مقالهکاربرد پردازش تصویر شیءگرا در سنجش از دوراولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها1395
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی حساسیت سازندهای زمین شناسی در برابر فرسایش (مطالعه موردی: حوضه کلیجانرستاق)چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
32دریافت فایل PDF مقالهطبقه بندی کاربری اراضی به روش پیکسل پایه (بیشترین شباهت) (منطقه اهر ورزقان)ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو1397
33دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش در حوضه آبریز نهند چای با استفاده از مدل Fuzzy-AHPششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو1397
34دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توانمندی های ژئومورفولوژیکی مناطق مرزی استان کرمانشاه با رویکرد پدافند غیرعاملهشتمین همایش ملی ژئومورفولوژی، کارکردها و ضرورتها1400
35دریافت فایل PDF مقالهشناسایی مناطق در معرض خطر فرونشست با استفاده از روش تلفیقی AHP-FUZZY (مطالعه موردی: دشت شبستر- صوفیان)هشتمین همایش ملی ژئومورفولوژی، کارکردها و ضرورتها1400
36دریافت فایل PDF مقالهپردازش خودکار بر مبنای تکنیک تداخل سنجی پراکنده سازهای دائمی PSI جهت پلیش فرونشست زمین، مطالعه موردی (دشت شبستر - صویان)هشتمین همایش ملی ژئومورفولوژی، کارکردها و ضرورتها1400
37دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توانمندی های ژئومورفولوژیکی استان کرمانشاه درمکانیابی مراکز حساس و مهم با رویکرد پدافند غیرعاملدومین کنفرانس بین المللی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای1400

shahram roostaei Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی درجه حرارت سطح زمین و ارتباط آن با کلاس های پوشش کاربری زمین شهری با استفاده از داده های سنجنده لندست 8 (مطالعه موردی : شهر تهران)مجله آمایش جغرافیایی فضا1397
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش فرایندهای ژئومورفولوژیک در ایجاد ژئومورفوسایت های منطقه حفاظت شده مانشت، بانکول و قلارنگ با روش پریرافصلنامه جغرافیا و توسعه1398
3دریافت فایل PDF مقالهتحلیل نوزمین ساخت در حوضه های شمال غرب دامنه سهند (آذربایجان شرقی)فصلنامه جغرافیا و توسعه1396
4دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه آبریز طالقان با استفاده از شاخص آنتروپی شانونفصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی1399
5دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ساختار ژئومورفولوژی در مکان یابی و توسعه نقاط شهری (مطالعه موردی: شهر مریوان)فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی1399
6دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل ویکور، در حوضه آبریز حاجیلرچایفصلنامه جغرافیای طبیعی1398
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسه‌ای مدل‌های ماشین ‌پشتیبان‌بردار و لجستیک درختی برای ارزیابی حساسیت زمین‌لغزش - مطالعه موردی: شهرستان کامیاران، استان کردستانفصلنامه جغرافیای طبیعی1397
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی فعالیت‌های نئوتکتونیکی محدوده گسل بناروان بر اساس شاخصه‌های ریخت‌سنجیفصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی1396
9دریافت فایل PDF مقالهپایش زمینلغزشها با استفاده از روش تداخلسنجی راداری InSAR (مطالعه موردی : منطقه اهر تا ورزقان)فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی1400
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی پایداری رودخانه زاب از طریق طبقه بندی مورفولوژیکی آبراهه به روش رزگنفصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی1400
11دریافت فایل PDF مقالهپایش روند بیابانزایی در محدوده پیرامونی دریاچه ارومیه (۲۰۰۰- ۲۰۱۸)مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی1399
12دریافت فایل PDF مقالهتحلیل رابطه بین انگیزه های گردشگری شهروندان کلان شهر تبریز و مقاصد گردشگری آن ها در استان آذربایجان شرقی با رویکرد ژئوتوریسمفصلنامه جغرافیا و توسعه1399
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سبک زندگی¬ محیط زیستی در بین شهروندان شهر تبریزدوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه1391
14دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روش های تحلیل شبکه (ANP) و تحلیل چندمعیاره مکانی در بررسی پتانسیل وقوع زمین لغزش در محدوده محور و مخزن سدها (مطالعه موردی: سد قلعه چای)فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی1393
15دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی خطر وقوع ناپایداری دامنه ای در حوضه آبریز بالقلو چای اردبیل با استفاده از روش سلسله مراتبی فازیفصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی1398
16دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و طبقه بندی انواع زمین لغزش با استفاده از ویژگی های طیفی و مکانی با رویکرد روش شیء گرا (نصیرآباد تا سد ستارخان اهر)فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی1397
17دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی استقرار پنل های خورشیدی در استان آذربایجان شرقی با ارزیابی تابش ورودی و پارامترهای اقلیمیمجله جغرافیا و مطالعات محیطی1395
18دریافت فایل PDF مقالهقابلیت اتومای سلولی در شبیه سازی میزان تحول و فرسایش در سیستم رودخانه ای (مطالعه موردی: حوضه آبریز لیقوان)فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی1395
19دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مکان گزینی سکونت گاه های متاثر از مخاطرات طبیعی با استفاده از تکنیک تداخل سنجی تفاضلی (مطالعه موردی روستای گوگرد)فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی1395
20دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ارزش علمی و ارزش افزوده مکان ژئومورفیک تالاب های پل دخترفصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی1393
21دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روش رگرسیون لجستیک در بررسی پتانسیل وقوع زمین لغزش مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه حاجیلر چایفصلنامه جغرافیای طبیعی1396
22دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی خطر ناپایداری های دامنه ای در جاده های کوهستانی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی(MLP)مطالعه موردی:( تنگه دره دیز)فصلنامه جغرافیای طبیعی1395
23دریافت فایل PDF مقالهکاربرد تداخل سنجی تفاضلی راداری در شناسایی و پایش زمین لغزش ها، مطالعه موردی: حوزه آبخیز گرم چای میانهفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1392
create: 8 November 2020 - view 115

shahram roostaei annual papers published chart

Contact informations

Province: آذربایجان شرقی City: تبریز

Share

Top Keywords in shahram roostaei papers

Support