فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس

QUARTERLY GEOGRAPHY AND URBAN PLANING JOURNAL OF CHASHMANDAZ-E-ZAGROS

فصلنامه «جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس» با استناد به مصوبات کمیسیون بررسی و تائید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و بر اساس رای پنجاه و یکمین جلسه مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۷ کمیسیون مذکور، پذیرای مقالات علمی - پژوهشی اساتید، دانشجویان و فرهیختگان گرامی درمحورهای در ارتباط با مطالعات شهری و منطقه ای می باشد.

فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری با نام چشم انداز زاگرس نیز در راستای کمک به این مهم در قالب توسعه زیر ساخت های علمی و پژوهشی -کاربردی حوزه مختلف جغرافیا و برنامه ریزی شهری و برای چاپ و نشر یافته های نوین در این زمینه ها به فعالیت می پردازد.

با توجه به پژوهش هایی که با کیفیت بالای علمی در سایت وجود دارد؛ لذا مقالاتی در اولویت پذیرش قرار می گیرند که حداقل ۳ رفرنس از مقالات این مجله داشته باشند.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات