ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر S.Ali almodaresi

Dr. S.Ali almodaresi

استاد

محور تخصصی:تکتونیک / زلزله

Researcher ID: (269935)

خلاصه رزومه علمی
فارغ التحصیل دانشگاه
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

S.Ali almodaresi Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهتفسیر ساخت اصلی شهرو مطالعه تخصیص کاربری استاندارد با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهرک گلستان یزد)همایش ژئوماتیک 881388
2دریافت فایل PDF مقالهمروری بر توسعه کار بری RS و GIS در ارزیابی نواحی کوهستانیچهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام1389
3دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی کیفی آب چاه ها و ترسیم خطوط هم کیفیت با استفاده از GISدومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1391
4دریافت فایل PDF مقالهتهیه نقشهECخاکبا استفاده از داده های باند های انعکاسی سنجدهETM+ ماهواره landsat بر اساس شاخصISDNششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1391
5دریافت فایل PDF مقالهتعیین فرونشست زمین بروشاینترفرومتریک SAR منطقه مورد مطالعاتی دشت (یزد- اردکان)اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار1391
6دریافت فایل PDF مقالهتعیین فرونشست زمین بروش اینترفرومتریکSAR منطقه مورد مطالعاتی (دشت یزد-اردکان)همایش ملی آسیب شناسی وبرنامه ریزی اثرات زلزله 21 مرداد در استان آذربایجان شرقی1391
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات پارامترهای اقلیمی استان کردستان با استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک 1392
8دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی امداد و اسکان موقت پس از زلزله با استفاده از GIS و مدل MADM مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر یزدهمایش ملی مدیریت یکپارچه شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهری1392
9دریافت فایل PDF مقالهتعیین مکان مناطق اسکان موقت و سایت های امدادرسانی پس از زلزله با استفاده از روش های چند معیاری در محیط GIS جهت مدیریت بحران شهری (مورد: شهر میبد)همایش ملی مدیریت یکپارچه شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهری1392
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی و ارزیابی تاثیرات تغییرات زمین بروش اینترفرومتریک SAR بر روی چاده (یزد - اردکان)اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار1392
11دریافت فایل PDF مقالهبرآورد فرسایش و رسوب به کمک داده های ماهواره ای و سامانه اطلاعات جغرافیایی با استفاده از مدل EPM (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بابلرود، استان مازندران)اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار1392
12دریافت فایل PDF مقالهنقشه حرارتی شهر تهران و تبیین عوامل تأثیر گزار در ان (از قبیل؛ ترافیک، جمعیت و ...)اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار1392
13دریافت فایل PDF مقالهمدل ICONA جهت پهنه بندی خطر فرسایش آبی با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست 8 سال 2013 و GIS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز باباولی سیاهکل)اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار1392
14دریافت فایل PDF مقالهتلفیق مدل AHP و GIS به منظورتعیین مکان مناطق امداد و اسکان موقت پس از زلزله بر اساس ارزیابی تعداد کلاس ها در طبقه بندی مجدد (مطالعه موردی: شهر میبد)اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار1392
15دریافت فایل PDF مقالهتعیین مکان مناطق اسکان موقت و سایت های امداد رسانی پس از زلزله در بافت تاریخی شهر یزد با استفاده از تحلیل شبکه، منطق فازی و GISاولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار1392
16دریافت فایل PDF مقالهآشکار سازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از روش طبقه بندی حداکثر احتمال و تکنیک های RS و GIS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز باباولی سیاهکل)اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار1392
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی و پهنه بندی آلودگی ناشی از زباله های محل دفن بر خاک وکاربری های اراضی با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک(مطالعه موردی: شهر یزد)اولین همایش ملی محیط زیست1393
18دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی مناطق مناسب جهت دفن پسماند با استفاده از منطق فازی و تحلیل سلسله مراتبی(منطقه مورد مطالعه: شهر یزد)اولین همایش ملی محیط زیست1393
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی آلودگی فلسات سنگین خاک شهرک صنعتی مهریز با استفاده ازشاخص آلودگیاولین همایش ملی محیط زیست1393
20دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی احداث پارکینگ در منطقه هشت اصفهان با روشهای AHP و فازیکنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار1393
21دریافت فایل PDF مقالهنمایش آلودگی هوای شهرستان زابل بر اساس ذرات معلق موجود در هوا با استفاده از GISدومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران1393
22دریافت فایل PDF مقالهتحلیل فضایی بیماری سرطان پوست در استان کردستان درمحیط GISدومین سمینار تخصصی کاربردهای علوم و فناوری‌های ژئوانفورماتیک در نظام سلامت (ژئوانفورماتیک در خدمت محیط زیست سالم) 1391
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات خصوصیات کیفی آب های زیر زمینی در محیط GISدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
24دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی احداث پارکینگ در منطقه 8 اصفهان با روش های AHP و فازیاولین همایش علوم جغرافیایی ایران 13931393
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسهای پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از فنون تصمیم گیری تاپسیس و تحلیل سلسه مراتبی در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه دشت یزد – اردکان)دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1393
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسهای پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از فنون تصمیم گیری شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه دشت یزد – اردکان)دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1393
27دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی محل دفن پسماند شهری با استفاده از عملگرهای اپراتور فازی در محیطGIS مطالعه موردی: شهر یزدپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور1393
28دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی آلودگی هوای شهر زابل با استفاده از شاخص PSIدر محیطGISاولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
29دریافت فایل PDF مقالهسطح بندی منابع گردشگری شهر مهریز با رویکرد توسعه پایداراولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار 1393
30دریافت فایل PDF مقالهپایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده+ ETM و OLI (مطالعه موردی: استان قم)همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1393
31دریافت فایل PDF مقالهتهیه نقشه کاداستر زراعی با استفاده از تصاویر ماهواره IKONOS نمونه مورد مطالعه شهر شهرکردهمایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1393
32دریافت فایل PDF مقالهبرآورد پتانسیل تابش خورشیدی با استفاده ازداده های سنجش از دور مطالعه موردی (استان یزد)همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1393
33دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی و مقایسه دمای سطح زمین با استفاده از دو باند حرارتی 10 و 11 تصویر لندست 8، (مطالعه موردی شهرستان بهشهر)همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1393
34دریافت فایل PDF مقالهتعیین سطح پوشش برف در مقیاس Subpixel و pixelbase با استفاده از تصاویر MODIS و +ETMهمایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1393
35دریافت فایل PDF مقالهپتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل تصمیم گیری تحلیل سلسه مراتبی در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه دشت یزد اردکان)همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1393
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفی و آسیب پذیری منابع آب زیر زمینی با استفاده از مدل درستیک در محیط GIS (مطالعه موردی : دشت بجنورد)همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1393
37دریافت فایل PDF مقالهدقت سنجی پیش بینی شبکه زهکشی با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی (DEM)همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1393
38دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی چاه های مشاهده ای در شبکه پایش منابع آب زیرزمینی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: محدوده ابرکوه، استان یزد)همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1393
39دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی مناطق لغزش با مدل همپوشانی شاخص در حوزه آبخیز انبوه (مطالعه موردی شهرستان رودبار)همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1393
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی آنومالی های منگنز منطقه بنوید با استفاده از پردازش تصاویر ماهوارهایهمایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1393
41دریافت فایل PDF مقالهمدیریت بحران بعد از زلزله با استفاده از GIS (مطالعه موردی : منطقه سه اصفهان)همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1393
42دریافت فایل PDF مقالهInSAR و نقش آن در مطالعه بلایای طبیعیهمایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1393
43دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی و تخمین خسارت ناشی از زلزله با استفاده از مدل رادیوس و GIS (مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری شیراز)همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1393
44دریافت فایل PDF مقالهطراحی مدل ارزیابی و پیش بینی احتمال وقوع حوادث در شبکه فاضلاب شهری با استفاده از GIS و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ، منطقه مطالعاتی : شاهین شهرهمایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1393
45دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی توسعه گردشگری استان چهار محال و بختیاری با سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1393
46دریافت فایل PDF مقالهبهینه یابی پارکینگ های طبقاتی با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) مطالعه موردی: نواحی 1و 2 و 5 منطقه یک کلانشهر اهوازهمایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1393
47دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی احداث پارک شهری با روش AHP در سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: منطقه 8 اصفهان)همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1393
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات کاربری اراضی شهر همدان بین سالهای 2009-2002 با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (MLP) و LCMهمایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1393
49دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی توسعه شهری همدان با استفاده از روش رگرسیون لجستیک سالهای 2009-2002همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1393
50دریافت فایل PDF مقالهکاربرد الگوریتم های مسیریابی در زیر ساخت شهر الکترونیکهمایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1393
51دریافت فایل PDF مقالهاستخراج شاخص های شناسایی بافت فرسوده ی شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه ی موردی : محدوده ی جنوبی بافت فرسوده شهر یزد)همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1393
52دریافت فایل PDF مقالهآشکار سازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده ازپردازش تصاویر ماهواره ای و متریک های سیمای سرزمین: مطالعه موردی شهر ارومیههمایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1393
53دریافت فایل PDF مقالهتعیین نقش کاربری اراضی بر فرسایش آبی با استفاد از مدل RUSLE 3D (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کن سولقان)همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1393
54دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی جهت مصرف شرب با استفاده از زمین آمار (مطالعه موردی: آبخوان دشت بهبهان)همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1393
55دریافت فایل PDF مقالهتحلیل های آماری فضایی زمین لرزه های استان خوزستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیای (GIS)همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1393
56دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مدلهای تصمیم گیری تاپسیس و تحلیل سلسه مراتبی در پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی حوضه دشت یزد – اردکان در محیط GISهمایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1393
57دریافت فایل PDF مقالهاستخراج جزایر حرارتی شهر یزد با استفاده از تصاویر سنجنده ASTER و بررسی پراکنش بیمارستان ها و پارک ها بر اساس آنهمایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1393
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی مدل زنجیره ای مارکوف در برآورد تغییرات کاربری اراضی و پوشش زمین با استفاده از تصاویر ماهواره ای LANDSATهمایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1393
59دریافت فایل PDF مقالهآشکارسازی ابعاد فرونشست فرودگاه امام خمینی (ره) با استفاده از روش تداخل سنجی راداریهمایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1393
60دریافت فایل PDF مقالهکاربرد تحلیل چند معیاره مکانی و تکنیک های تصمیم گیری در شناسایی مناطق مستعد جهت احداث نیروگاه خورشیدی حرارتی دراستان یزدچهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی1393
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی کمی و کیفی منابع آب زیر زمینی با استفاده از مدل دراستیک در سامانه GIS مطالعه موردی دشت بجنوردهمایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه1393
62دریافت فایل PDF مقالهمدیریت بحران بعد از زلزله با استفاده از GIS مطالعه موردی: منطقه 3 تهران کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری 1394
63دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان اسیدیته آب با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره مطالعه موردی یزد اردکان کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری 1394
64دریافت فایل PDF مقالهارزیابی دقت روش های مختلف تهیه نقشه دمای سطح زمین با استفاده ازتصاویر ماهواره ای منطقه مورد مطالعه : شهرستان تهراناولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران1394
65دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات آلودگی سدهای باطله معادن بر منابع آب زیرزمینی مطالعه موردی : شهرستان ابرکوه یزداولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران1394
66دریافت فایل PDF مقالهارزیابی دقت روش های مختلف تهیه نقشه دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره ای(منطقهمورد مطالعه : شهرستان تهران)دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی1394
67دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات آلودگی سدهای باطله معادن بر منابع آب زیرزمینی(مطالعه موردی : شهرستان ابرکوه یزد)دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی1394
68دریافت فایل PDF مقالهاثرات زیست محیطی تغییر درکاربری های اراضی مجموعه شهری یزد با بهره گیری از تکنولوژی های سنجش از دور و GISاولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار1394
69دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرات زیست محیطی تغییر کاربری اراضی در بافت های شهری با استفاده از تکنولوژی RS و بهره مندی از متد SMCEاولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک1394
70دریافت فایل PDF مقالهتعیین تغییرات کاربری اراضی با استفاده تکنیک های RSو GIS (مطالعه موردی حوزه آبخیط ماسوله)اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی1394
71دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات پوشش برفی با استفاد از سنجش از دور و GIS مطالعه موردی: حوضه آبخیز خرخره در شهرستان سقزکنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری1394
72دریافت فایل PDF مقالهبررسی توانایی مدل CA مارکوف در کشف و بارزسازی تغییر بافت و رشد اراضی شهر یزددومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری1395
73دریافت فایل PDF مقالهمسیریابی بهینه راه آهن با استافده از تحلیل فضایی مکانی GIS مطالعه موردی: بافق، یزددومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری1395
74دریافت فایل PDF مقالهنقش سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت پروژه های ساخت و سازسومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان1394
75دریافت فایل PDF مقالهمشاهده ژئودینامیسم گنبد نمکی با استفاده از تداخلسنجی راداری(مطالعه موردی : گنبد نمکی جزیره قشم)اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها1395
76دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی دفع پسماند شهر اندیمشک با روش فازیاولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها1395
77دریافت فایل PDF مقالهمدل ارزیابی و پیش بینی احتمال وقوع حوادث در شبکه فاضلاب شهری به منظور جلوگیری از آلودگی آبهای زیرزمینی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست1394
78دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری مدل AHP و توابع فازی در محیط GIS جهت مکان گزینی مدارس مطالعه موردی: شهر بندرعباسکنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم1395
79دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی مراکز بهداشتی- درمانی و بیمارستان با استفاده از توابع عضویت و همپوشانی فازی و مدلAHP در محیطGIS)مطالعه موردی: شهر بندرعباس)کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم1395
80دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی ایستگاه های آتش نشانی شهر بندرعباس با استفاده از GIS و مدل AHPکنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم1395
81دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی رشد مکانی و توسعه پراکنده شهر یزد با استفاده از تحلیل های پیشرفته فضایی (Marcov و (Lcm)دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری1395
82دریافت فایل PDF مقالهانتخاب بهترین مدل درون یابی قطعی و زمین آماری جهت بررسی تغییرات مکانی فلوراید در آبخوان یزد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییاولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش ها و راهکارها1395
83دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ریسک خطرپذیری زلزله با استفاده از مدلهای پیشرفته فضایی مطالعه موردی شهرستان بافقسومین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار1396
84دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی و پهنه بندی خطرپذیری زلزله با استفاده از تکنیک های تحلیل فضایی (مطالعه موردی شهر ابرکوه)سومین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار1396
85دریافت فایل PDF مقالهطراحی فضاهای شهری و نقش آن در کاهش بیماری MSپنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدار1396
86دریافت فایل PDF مقالهتعیین ارتفاع درختان و محاسبه زیست توده با استفاده از تکنیک D-INSAR و استفاده از تصاویر راداریپنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی1396
87دریافت فایل PDF مقالهبررسی چگونگی ایجاد شهرپایدار بارویکرد مشارکتی مطالعه موردی شهرشاهین شهرکنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی1396
88دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات ارتفاعی دریاچه نمک با استفاده از تصاویر راداری باندهمایش و مجموعه کارگاه های ساخت و ساز سبز1396
89دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان اسیدیته آب با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره ( مطالعه موردی : یزد- اردکان)دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
90دریافت فایل PDF مقالهمکان گزینی بهینه مساجد با استفاده ازGIS و سیستم پشتیبان تصمیم گیری مکانی SDSS (نمونه موردی:شهریزد)دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
91دریافت فایل PDF مقالهمکان گزینی بهینه پارک و فضای سبز شهری با استفاده ازGIS و سیستم پشتیبان تصمیم گیری مکانی SDSS (نمونه موردی:شهریزد)دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
92دریافت فایل PDF مقالهکاربرد تکنیک تداخل سنجی تفاضلی راداری و باند X در سنجش خصوصیات برفدومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
93دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه زیست توده و میزان کربن با استفاده از تصویر ماهواره لندستدومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
94دریافت فایل PDF مقالهآشکارسازی پوشش/کاربری اراضی با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک مطالعه موردی بخش بربرود شهرستان الیگودرزدومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
95دریافت فایل PDF مقالهآشکارسازی تغییرات کاربری اراضی حوزه آبخیز گلپایگان با استفاده از تصاویر چند زمانه ماهواره لندست و سنجش ازدوردومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
96دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از روش رگرسیون لجستیک در مدل LCM منطقه مورد مطالعاتی حوزه نیوان گلپایگاندومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
97دریافت فایل PDF مقالهتولید مدل رقومی ارتفاع (DEM) با استفاده از تکنیک تداخل سنجی تفاضلی رادار در طول موج باند Cدومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
98دریافت فایل PDF مقالهتولید مدل رقومی ارتفاع (DEM) با استفاده از تکنیک تداخل سنجی تفاضلی رادار در طول موج باند Xدومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
99دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات دما با کاربری اراضی شهراردکان و میبد و پیش بینی آن با استفاده از زنجیره مارکوف و سلول های اتوماتیکدومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
100دریافت فایل PDF مقالهبررسی مورفیک و دینامیک گنبد نمکی سیاهو با استفاده از تصاویر راداری باند C ونقاط GPSدومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
101دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه میزان جابجایی عمودی سطح زمین در مناطق شهری با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری و سری زمانی باندCدومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
102دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی فرینچ حاصل از یک پدیده و تغییرات آن در امواج راداری باند Xدومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
103دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی دینامیسم فعال منطقه ای با استفاده از تکنیک (D-InSAR)در محدوده طول موج c و آب زیرزمینی(مطالعه موردی یزد- اردکان )دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
104دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات خط ساحلی با استفاده از تصاویر رادار ( محدوده مطالعاتی : جزیره قشم)دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
105دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان آلودگی نیروگاه شهید سلیمی نکا بر منابع آب،خاک و هوادومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
106دریافت فایل PDF مقالهبررسی فرونشست دشت ساوه بااستفاده ازروش تداخل سنجی راداریدومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
107دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی و ارزیابی خطرپذیری زلزله با استفاده از مدل شبکه عصبی پرسپترون چند لایه MLP (مطالعه موردی شهر ابرکوه)دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
108دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی و ارزیابی خطرپذیری زلزله با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی شهرستان بافق)دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
109دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی مراکز بهداشتی-درمانی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHPنمونه موردی :شهر یزددومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
110دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خسارات ناشی از زلزله در ناحیه دو از منطقه یک شهرداری تهران با استفاده از ترکیب مدلهای RADIUS، TOPSISو AHPدومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
111دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان سنجی توزیع فضایی شهرک های صنعتی با رویکرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیارهدومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
112دریافت فایل PDF مقالهاستخراج عوامل اصلی تاثیرگذار بر زندگی در شهر با استفاده از تحلیل های فضایی (مطالعه موردی شهر گناوه)دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
113دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مناطق صنعتی بر روی جزایر حرارتی شهرها (مطالعه موردی شهرستان اردکان،میبد)دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
114دریافت فایل PDF مقالهبررسی دینامیسم فعال گنبد نمکی جاشک با استفاده ازتصاویر Descending وتداخل سنجی سری زمانی راداری در باند Cدومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
115دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی تغییرات پوشش گیاهی خرم آباد با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در LCMدومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
116دریافت فایل PDF مقالهپایش و پیش بینی روند تغییرات مکانی کاربری اراضی و توسعه شهری با استفاده ازمدل LCM (مطالعه موردی شهر یزد)دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
117دریافت فایل PDF مقالهپایش و پیش بینی روند تغییرات مکانی کاربری اراضی و توسعه شهری با استفاده ازمدل CA-MARKOV (مطالعه موردی شهر یزد)دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
118دریافت فایل PDF مقالهبررسی و پیش بینی روند تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از شاخص های NDVIو SAVI در شبکه عصبی(مطالعه موردی: حوزه آبخیز سر نمک در استان لرستان)دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
119دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی تغییرات ژیومورفولوژیک تپه های ماسه ای کویر مرکزی یزد با استفاده از تصاویر ماهواره ای ASTERدومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
120دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند تحولات زمین در طرحهای توسعه ی شهری با تاکید بر توسعه فیزیکی با استفاده از زنجیره مارکوف(مطالعه موردی شهر بروجرد)دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
121دریافت فایل PDF مقالهتحلیل الگوی فضایی چاه های آب شهر اراک با استفاده از GISدومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
122دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تغییرات اقلیمی بر سطح سفره های آب زیرزمینی با مدلهای ARIMA و GCM و تهیه نقشه های پیش بینی تراز سطح آب به کمک GIS در دشت ابرکوه یزددومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
123دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه میزان حجم زنده درخت با استفاده از محدوده مایکرویو( تصویر دو پلاریزه lباند)دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
124دریافت فایل PDF مقالهکمی سازی تغییرات ژیوتکتونیکی دشت رفسنجان درسری های زمانی ومنشایابی علل آن بااستفاده ازتکنیک های سنجش ازدور راداریدومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
125دریافت فایل PDF مقالهتولید و مقایسه مدل رقومی ارتفاع (DEM) با استفاده از تکنیک تداخل سنجی تفاضلی رادار در امواج باند C و باند Xدومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
126دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از الگوریتم SBAS در باند X راداری برای محاسبه میزان جابجایی عمودی سطح زمین در مناطق شهری ( مطالعه موردی تهران)دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
127دریافت فایل PDF مقالهسنجش چگونگی تاثیرات تغییرات مورفیک و دینامیک زمین بر الگوی فرینچ حاصل از یک پدیده در امواج راداری باند Cدومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
128دریافت فایل PDF مقالهارزیابی دینامیسم فعال منطقه ای با استفاده از تکنیک (D-InSAR)و با طول موج های L وc (مطالعه موردی یزد- اردکان )دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
129دریافت فایل PDF مقالهنتایج مقایسه پالایه ها جهت کاهش پارازیت در تصاویر سنجنده های فعالدومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
130دریافت فایل PDF مقالهبررسی توانایی دو مدل CA-Marcov و LCM در پیش بینی روندتوسعه فیزیکی شهر یزددومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
131دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی نقاط بهینه ایستگاه های مبادله پسماند خشک با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره در GIS، مطالعه موردی: منطقه سه شهر یزددومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
132دریافت فایل PDF مقالهبرآورد و مقایسه رطوبت خاک با استفاده از امواج رادار (مطالعه موردی: شهرستان بهشهر)دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
133دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ی توسعه ی آینده شهری و توان اکولوژیک منطقه با استفاده از روش AHP مطالعه ی موردی شهر سنندجدومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
134دریافت فایل PDF مقالهتوزیع مکانی بیماران مولتیپل اسکلروزیس در شهر کرماندومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
135دریافت فایل PDF مقالهبررسی دینامیسم فعال گنبد نمکی جاشک با استفاده از تصاویر Ascending و تداخل سنجی سری زمانی راداری در باند Cدومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
136دریافت فایل PDF مقالهارایه الگوی بهینه برای مکان یابی دفن پسماند صنایع نساجی با استفاده از AHP و الویت بندی مکانی به روشvikor منطقه :شهرستان یزددومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
137دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی تغییرات زمین ریخت شناختی تپه های ماسه ای با استفاده تصاویر ماهواره ای ASTERدومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
138دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی مقایسه ای میزان دقت تصاویر با طول موج راداری، تصاویر اپتیک و نقشه های توپوگرافی در میزان توانمندی DEM برای تولید شبکه زهکشی از طریق روش های رقومی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز هفشجان، چهارمحال و بختیاری)دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1395
139دریافت فایل PDF مقالهبررسی عدالت فضایی در توزیع خدمات شهری با استفاده از تکنیک های GIS و عوامل موثر بر کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی منطقه 8 اصفهان)ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی1397
140دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تعیین سطوح اراضی کشاورزی و باغات با استفاده از فن آوری GIS, RSسومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت «پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز»1397
141دریافت فایل PDF مقالهEco-epidemiological study of cutaneous leishmaniasis using Geographical Information Systems in Fars province during 2009-2017دومین کنگره بین المللی بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین و تغییرات آب و هوایی و چهارمین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران1398
142دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی احداث سد های خاکی کوچک به روش AHP مطالعه موردی حوزه آبخیز بوانات-سرچهان در استان فارسسومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1397
143دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی بهینه مرکز استقرار تیم های عملیاتی برای کنترل و تعمیرات پستهای بدون اپراتور با استفاده از آنالیز شبکه ای و مکانی در شرکت برق منطقه ای یزدسومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1397
144دریافت فایل PDF مقالهبررسی فرونشست یزد با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری و ترازیابی دقیقسومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1397
145دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی شهری با استفاده ازGIS فازی(مطالعه موردی : منطقه هفت استان البرز)سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1397
146دریافت فایل PDF مقالهتحلیل فضایی پراکنش مراکز درمانی شهر یزد و مدل سازی و ارزیابی با آماره Morans Iسومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1397
147دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی عملگرهای فازی و بررسی نیمرخ توپوگرافی در پهنه بندی خطر زمین لغزش حوزه ی آبخیر سد ایلامسومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1397
148دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی مناطق مستعد برداشت آب شرب با تلفیق رو شهای تصمیم گیری چندمعیاره و فازی (مطالعه موردی شهرستان رامهرمز)سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1397
149دریافت فایل PDF مقالهمقایسه آماری کیفیت رودخانه کارون در ایسگاه های عرب اسد، گرگر و ملاثانی ( مطالعه موردی بازه شوشتر - ملاثانی)سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1397
150دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط جزایر حرارتی با بیوفیزیک شهری با استفاده از RS و GIS (مطالعه موردی شهر اهواز)سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1397
151دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی اسکان موقت اضطراری پس از زلزله در شهر بجنوردبا استفاده از مدلسازی فضایی(مطالعه موردی شهربجنورد)سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1397
152دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگو های پراکنش رشته های دانشگاهی آموزش عالی در استان قزوین و بارزسازی شاخص های فضایی موثر بر مطابقت رشته با پتانسیل های منطقهسومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1397
153دریافت فایل PDF مقالهبرآورد مساحت سطحی پهنه آبی چاه نیمه ها با استفاده ازتصاویر چند زمانه ماهواره ای مطالعه موردی:شهرستان هامونسومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1397
154دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی استقرار اماکن اقامتی گردشگری شهر شمیرانات تهران با تاکید بر مخاطرات طبیعیسومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1397
155دریافت فایل PDF مقالهبررسی سازگاری وناسازگاری پیرامون پارکهای شهری از دیدگاه برنامه ریزی شهری – نمونه موردی منطقه 2 شهرداری یزدسومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1397
156دریافت فایل PDF مقالهنقش مبلمان شهری درتوسعه گردشگری شهریزدسومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1397
157دریافت فایل PDF مقالهبررسی اهمیت سیستم اطلاعات جعرافیایی در مدیریت سلامت شهرنمونه موردی بیماران ام اس کرمانسومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1397
158دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه سه فیلتر Adaptive،Boxcar و Goldsteinدر تداخل سنجی راداری با استفاده از تصاویر ماهواره ای Envisat در موقعیت مکانی دشت یزد – اردکانسومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1397
159دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مقایسه ای روش های سنجش چگونگی مورفوتکتونیسم با تحلیل تصاویر ماهواره ای (منطقه مورد مطالعه : زاینده رود)سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1397
160دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های مختلف طبقه بندی در ارزیابی تغییرات اراضی کشاورزی و باغات با استفاده از تصاویر لندستسومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1397
161دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و پهنه بندی کیفی سفره های آب زیر زمینی با استفاده از شاخص GQI در محیط GIS در دشت پیشکوه تفتسومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1397
162دریافت فایل PDF مقالهبررسی ژئودینامیسم فعال حاصل از عملکرد گنبد نمکی با استفاده از تداخل سنجی راداری (مطالعه موردی : گنبد نمکی جزیره قشم)سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1397
163دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی و ارزیابی ریسک بهداشتی تماس با نیترات موجود در آب های زیرزمینی شهرستان تفتسومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1397
164دریافت فایل PDF مقالهبررسی فرونشست زمین در دشت ارزوئیه کرمان با استفاده از روش تداخل سنجی تفاضلی راداری ) (DInSAR و با بکارگیری تصاویرسنجنده های ASAR و SENTINEL1سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1397
165دریافت فایل PDF مقالهبررسی فرونشست منطقه فاریاب به کمک تکنیک تداخل سنجی راداریسومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1397
166دریافت فایل PDF مقالههمبستگی و مقایسه تصاویر اپتیک و رادار برای به دست آوردن میزان پوشش گیاهی در پهنه های جنگلی (مطالعه موردی: یاسوج)سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1397
167دریافت فایل PDF مقالهبررسی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از LCM و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی : شهر الوند -استان قزوین)سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1397
168دریافت فایل PDF مقالهارزیابی وضعیت فرسایش در یک حوضه ی آبریز با استفاده از سنجش از دور و GIS ومدل ام پسیاک( مطالعه ی موردی حوضه آبریز کلاه دراز شهرستان گیلانغرب)سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1397
169دریافت فایل PDF مقالهتعیین مناسب ترین روش زمین آمار در تهیه ی نقشه ی SAR و EC آب های زیرزمینی(مطالعه ی موردی: شهرستان رامهرمز)سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1397
170دریافت فایل PDF مقالهبررسی زمین-طبیعت گردی سمیرم-دنا با استفاده از مدل سیستم تحلیل ارضیسومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1397
171دریافت فایل PDF مقالهمعرفی پتانسیل های شهرستان اندیکا جهت توسعه اکوتوریسم مطالعه موردی شهرستان اندیکااولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا1395
172دریافت فایل PDF مقالهبررسی توانایی مدل CA مارکوف در کشف و بارزسازی تغییر بافت و رشد اراضی شهر یزداولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا1395
173دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات رودخانه کارون و پیش بینی آن به روش زنجیره مارکوف (مطالعه موردی شهرستان اهواز)اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا1395
174دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل زنجیره ای مارکوف و سلول های خودکار (مطالعه موردی شهر سنندج)اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا1395
175دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر فیلترهای مختلف بر کاهش نویز اسپکل در تصاویر رادار با طول موج های متفاوت (منطقه مورد مطالعه جزیره قشم)اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا1395
176دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خطر فرسایش آبی با استفاده از مدل ICONA و تکنیک های RS و GIS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ماسوله)چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
177دریافت فایل PDF مقالهتوسعه گردشگری منطقه شهداد با روش پرالونگچهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1399
178دریافت فایل PDF مقالهبررسی ژئوتوریسم منطقه شهداد با روش ریناردچهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1399
179دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی گیاه نی در کاهش آلودگی ناشی از پساب های حوضچه های پرورش ماهی در رودخانه گرگرچهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1399
180دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تحلیل وقوع تصادفات در شهر یزد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییچهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1399
181دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی اماکن ورزشی شهر یزد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییچهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1399
182دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی محل دفن پسماندهای شهری با تاکید بر معیارهای زیست محیطی، (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) اقتصادی و اجتماعیچهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1399
183دریافت فایل PDF مقالهارائه الگوی بهینه به منظور شناسایی مناطق سیل زده با استفاده از تکنیک های سنجش از دور (منطقه مورد مطالعه :خوزستان-هویزه سال ۱۳۹۸)چهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1399
184دریافت فایل PDF مقالهتغییرات توسعه شهری با استفاده از تکنیک های سنجش از دور (منطقه مورد مطالعه:منطقه ۲۲ شهرداری تهران)چهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1399
185دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان حساسیت فرسایش با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP (مطالعه موردی: حوضه آبریز ماربر)چهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1399
186دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی ساختمان های بلندمرتبه با استفاده از روش FAHP نمونه موردی: شهر تبریزچهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1399
187دریافت فایل PDF مقالهبررسی فرونشست قسمت های مختلف دشت مرودشت با استفاده از تصاویر راداری ENVISATASAR با طول موج باند C منطقه زاگرس جنوبیچهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1399
188دریافت فایل PDF مقالهمطالعه فضای سبز شهری و تغییرات آن با استفاده از تکنیک های سنجش از دور ( مطالعه موردی: شهر طبس)چهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1399
189دریافت فایل PDF مقالهبررسی فرونشست زمین در شهر عنبرآباد با استفاده از روش تداخل سنجی تفاضلی راداری DInSAR و با بکارگیری تصاویرسنجنده SENTINEL_۱چهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1399
190دریافت فایل PDF مقالهارزیابی دوگانگی فرونشست و فرارفت بااستفاده از داده های راداری و مدل سازی فرونشست (مطالعه موردی: دشت بهادران یزد)چهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1399
191دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ژئودینامیسم فعال با استفاده از تکنیک های تداخل نگاری در تصاویر SAR (مطالعه موردی: دشت بردسیر)چهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1399
192دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدل Local climate zone در پایش تغییرات کاربری اراضی با تاکید رشد فیزیکی (منطقه مورد مطالعه: شهر تهران)چهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1399
193دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و پهنه بندی کیفی آسیب پذیری آب های زیر زمینی با شاخص GQI (مطالعه موردی : دشت میناب)چهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1399
194دریافت فایل PDF مقالهتولید مدل ارتفاعی رقومی دشت مرودشت با استفاده از تصاویر راداری ENVISATASAR با طول موج باند C مقایسه آن با نقاط GPS و نقشه های توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰ منطقه زاگرس جنوبیچهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1399
195دریافت فایل PDF مقالهبررسی فرونشست دشت شیراز با استفاده ازتداخل سنجی راداری و تصاویر سنجنده ENVISATASAR با طول موج باند C منطقه زاگرس جنوبیچهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1399
196دریافت فایل PDF مقالهبررسی فرونشست زمین در دشت فهرج ، نرماشیر با استفاده از روش تداخل سنجی تفاضلی راداری DInSAR و با بکارگیری تصاویرسنجنده SENTINEL_۱چهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1399
197دریافت فایل PDF مقالهبررسی فرونشست با استفاده از پردازش تصاویر راداری (مطالعه موردی: دشت خانمیرزا)چهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1399
198دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و مقایسه الگوریتم های مختلف طبقه بندی نظارت شده در تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: شهرستان میاندوآب)چهارمین همایش ملی کاربرد مدلهای پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین1399

S.Ali almodaresi Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی و ارزیابی توسعه شهرکرد مبتنی بر مدیریت بحرانفصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری1392
2دریافت فایل PDF مقالهتخمین خسارات ناشی از زلزله با استفاده از مدل RADIUS و GIS (مطالعه موردی شهرستان اشکذر)فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی1397
3دریافت فایل PDF مقالهتعیین مکان مناطق اسکان موقت و سایت های امداد رسانی پس از زلزله در بافت تاریخی شهر یزد با استفاده از AHP،FUZZY LOGIC ، FAHP و GISفصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای1396
4دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی اسکان موقت با استفاده از فازی سازی متغیرها و فرایند تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS مورد شناسی: شهر میبدفصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای1395
5دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از منطق فازی (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبخیر سد چم گردلان ایلام)فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی1398
6دریافت فایل PDF مقالهمکان گزینی بازار روز با استفاده از GIS و منطق FUZZY (مطالعۀ موردی: سیرجان)دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری1399
7دریافت فایل PDF مقالهتوزیع جغرافیایی بیماران مبتلا به ام.اس با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در شهر کرماننشریه پژوهش های سلامت محور1396
8دریافت فایل PDF مقالهتعییین مسیر بهینه خطوط انتقال برق با استفاده از منطق فازی و مدل سلسله مراتبی در شرکت برق منطقه ای یزد مطابق دستورالعمل جدید مسیریابی شرکت توانیر، مطالعه موردی خط تیاف محمدآبادفصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی1398
9دریافت فایل PDF مقالهرویکرد تحلیل راداری در سنجش وضعیت تغییرات هیدرومورفوتکتونیک مرکز ایران (دشت یزد اردکان)فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی1399
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش عوامل موثر بر پیچانرودشدن و تغییرات رودخانه دالکی با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیاییمجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی1397
11دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی فرونشست دشت نیشابور با استفاده از سریهای زمانی و تکنیک DINSARمجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی1394
12دریافت فایل PDF مقالهایجاد سامانه شاخصهای بیابانزایی بر اساس DPSIR (بهره گیری از روش فازی- تاپسیس)مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی1391
13دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی بزرگای احتمالی زلزله با استفاده از روش ارگودیسیتی مطالعه موردی ( استان یزد)مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی1393
14دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی فرسایش خاک با استفاده از مدل RUSLE ۳D، مطالعه موردی: حوزه آبخیز کنفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1395
15دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تطبیقی قابلیت زیست پذیری پایدار محلات شهری (مورد پژوهی: محلات کارکنان شرکت نفت و سادات شهر دوگنبدان)دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی1399
16دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخص های رشد هوشمند شهری با استفاده از داده کاوی مکانی (مورد شناسی: شهر یزد)فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای1399
17دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخص های هوشمندسازی در شهر یزد با استفاده از مدل ANP و تحلیل های GISدوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی1400

S.Ali almodaresi Education

RowFieldUniversityمقطعYear
1ژئومورفولوژیدکتری تخصصی1385-1389
create: 31 May 2021 - view 91

S.Ali almodaresi annual papers published chart

Contact informations

Email: almodaresi@gmail.com
Country: ایران Province: یزد City: یزد
Address: یزد دانشگاه ازاد اسلامی یزد- گروه سنجش از دور

Share

Favorites

  • سنجش از دور
  • GIS
  • تصاویر راداری
  • تحلیل فضایی

Top Keywords in S.Ali almodaresi papers

Support