خانم Maryam Jafari

Maryam Jafari

استادیار زبان و ادبیات فارسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183652)

163
37
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers