آقای دکتر Sayedfarhad Mousavi

Dr. Sayedfarhad Mousavi

دانشگاه سمنان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (315884)

110
109
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers