Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
20
اردیبهشت

Geomatics 1388

Calendar

Help

Geomatics 1388 روز یکشنبه، 20 اردیبهشت، 1388 لغایت دوشنبه، 21 اردیبهشت، 1388 توسط سازمان نقشه برداری کشور, سازمان نقشه برداري كشور, گروه مهندسي نقشه برداري- پرديس دانشكده هاي فني دانشگاه تهران در شهر Tehran برگزار گردید.

CODE: GEO88
Subjects Covered: Surveying
Holders: سازمان نقشه برداری کشور, سازمان نقشه برداري كشور, گروه مهندسي نقشه برداري- پرديس دانشكده هاي فني دانشگاه تهران
City: Tehran

درباره همايش
سازمان نقشه برداري كشور به عنوان سازمان ملي متولي تهيه و توليد نقشه و اطلاعات مكاني در راستاي اهداف و وظايف خود به اشاعه فرهنگ پژوهش در زمينه علوم مهندسي نقشه برداري مبادرت ورزيده و برگزاري همايش هاي سالانه ژئوماتيك يكي از فعاليتهاي مهم در اين راستا بوده است. همايش ژئوماتيك 88، شانزدهمين همايش از اين دست است كه از سال 1373 تاكنون هر ساله در سازمان نقشه برداري كشور برگزار شده است. به منظور برقراري ارتباط بيشتر مابين دانشگاه و صنعت، طي توافقي مقرر گرديد كه همايش ژئوماتيك 88 در دانشگاه تهران برگزار شود.
اين همايشها در ابتدا با عنوان همايش سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS) و از سال 1380 با عنوان همايش ژئوماتيك فرصتي براي گردهم آيي، تبادل نظر و ارائه نتايج تحقيقات و پژوهشهاي متخصصان رشته مهندسي نقشه برداري بوجود آورده است. اين همايش مهمترين و بزرگترين گردهم آيي ساليانه در خصوص مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيك در كشور است و همواره هدف اصلي آن فراهم آوردن فرصتي هرچند كوتاه براي محققان، پژوهش گران و جامعه دانشگاهي كشور بوده تا بتوانند دستاوردهاي يكسال گذشته خود را به مسئولان، دست اندركاران، محققان و جويندگان، دانش ارائه نمايند. هرساله شعارهاي مختلفي كه متناسب با نيازهاي روز رشته مهندسي نقشه برداري بوده به عنوان شعارهاي همايش انتخاب شده است. شعار همايش سال 1388 نيز با همين استدلال انتخاب شده است:

نقشه و اطلاعات مكاني، ضرورت تحقق چشم انداز بيست ساله


محورهاي همايش:
نقشه برداري زميني، زيرزميني و صنعتي 
فتوگرامتري و سنجش از دور (RS)  
ژئودزي، GPS و ژئوديناميك
كارتوگرافي و نمايش اطلاعات مكاني (Visualization)
سامانه هاي اطلاعات مكاني (GIS)
كاداستر و LIS
آبنگاري
چشم انداز بيست ساله كشور و نقش اطلاعات مكاني در آن

create: 23 December 2008 - view 13152

Dates

Date of holding:
10 May 2009 - 11 May 2009
Deadline for submitting original articles:
8 February 2009
Date of announcing the arbitration of articles:
5 March 2009
Conference registration deadline:
18 March 2009

Holders

سازمان نقشه برداري كشور
گروه مهندسي نقشه برداري- پرديس دانشكده هاي فني دانشگاه تهران
Support