آقای دکتر Saeed Sehat

Dr. Saeed Sehat

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181921)

117
66
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers