آقای Mojtaba Tabari

Mojtaba Tabari

دانشیار مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184763)

56
63
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers