آقای دکتر Ali Taheri

Dr. Ali Taheri

استاد گروه گروه شیلات دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (315242)

11
33
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs