آقای دکتر Jamshid S Sadaghyani

Dr. Jamshid S Sadaghyani

استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176142)

13
74
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers