کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

آرشیو دوره ها

دوره 23
سال: 1403
مقالات: 0
صفحات:
دریافت: 0
دوره 22
سال: 1402
مقالات: 43
صفحات: 630
دریافت: 13
دوره 21
سال: 1402
مقالات: 34
صفحات: 444
دریافت: 21
دوره 20
سال: 1402
مقالات: 52
صفحات: 778
دریافت: 44
دوره 19
سال: 1402
مقالات: 86
صفحات: 1115
دریافت: 80
دوره 18
سال: 1401
مقالات: 132
صفحات: 1820
دریافت: 144
دوره 17
سال: 1401
مقالات: 47
صفحات: 683
دریافت: 62
دوره 16
سال: 1401
مقالات: 91
صفحات: 1166
دریافت: 145
دوره 15
سال: 1400
مقالات: 54
صفحات: 653
دریافت: 38
دوره 14
سال: 1400
مقالات: 55
صفحات: 665
دریافت: 125
دوره 13
سال: 1400
مقالات: 60
صفحات: 705
دریافت: 179
دوره 12
سال: 1400
مقالات: 29
صفحات: 372
دریافت: 179
دوره 11
سال: 1399
مقالات: 43
صفحات: 487
دریافت: 157
دوره 10
سال: 1399
مقالات: 16
صفحات: 218
دریافت: 68
دوره 9
سال: 1398
مقالات: 20
صفحات: 210
دریافت: 62
دوره 8
سال: 1398
مقالات: 32
صفحات: 358
دریافت: 125
دوره 7
سال: 1398
مقالات: 32
صفحات: 325
دریافت: 396
دوره 6
سال: 1397
مقالات: 13
صفحات: 154
دریافت: 63
دوره 5
سال: 1397
مقالات: 20
صفحات: 237
دریافت: 118
دوره 4
سال: 1396
مقالات: 8
صفحات: 95
دریافت: 19
دوره 3
سال: 1396
مقالات: 53
صفحات: 546
دریافت: 580
دوره 2
سال: 1395
مقالات: 117
صفحات: 1246
دریافت: 1046
دوره 1
سال: 1394
مقالات: 175
صفحات: 1835
دریافت: 3376

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات

1199

کل صفحات

14742

درصد اصل مقالات

100%

کل استنادات

40

کل دریافت مقالات

7692

کل نمایش مقالات

651741

متوسط استناد مقاله

3.34

کل نویسندگان

2287

داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 23 دوره ثبت شده از کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس

کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

روز برگزاری: 31 اردیبهشت 1394استان: مازندرانشهر: بابلبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 14 مرداد 1394مجموعه مقالات کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
پژوهشگران ارائه کننده: 390
تعداد کل مقالات: 175
تعداد کل صفحات: 1835
تعداد مقاله کامل: 175
تعداد نمایش مقالات: 200941
تعداد دریافت مقاله: 3684
تعداد ارجاعات: 35

دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

روز برگزاری: 29 مهر 1395استان: مازندرانشهر: بابلبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1395مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
پژوهشگران ارائه کننده: 271
تعداد کل مقالات: 117
تعداد کل صفحات: 1246
تعداد مقاله کامل: 117
تعداد نمایش مقالات: 97546
تعداد دریافت مقاله: 1137
تعداد ارجاعات: 0

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

روز برگزاری: 31 خرداد 1396استان: مازندرانشهر: بابلبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
پژوهشگران ارائه کننده: 101
تعداد کل مقالات: 53
تعداد کل صفحات: 546
تعداد مقاله کامل: 53
تعداد نمایش مقالات: 33990
تعداد دریافت مقاله: 629
تعداد ارجاعات: 1

چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

روز برگزاری: 27 بهمن 1396استان: مازندرانشهر: بابلبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
پژوهشگران ارائه کننده: 20
تعداد کل مقالات: 8
تعداد کل صفحات: 95
تعداد مقاله کامل: 8
تعداد نمایش مقالات: 3730
تعداد دریافت مقاله: 20
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری: (تعداد دریافت)

پنجمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

روز برگزاری: 25 مرداد 1397استان: مازندرانشهر: بابلبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
پژوهشگران ارائه کننده: 34
تعداد کل مقالات: 20
تعداد کل صفحات: 237
تعداد مقاله کامل: 20
تعداد نمایش مقالات: 13157
تعداد دریافت مقاله: 131
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر پنجمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری: (تعداد دریافت)

ششمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

روز برگزاری: 29 آذر 1397استان: مازندرانشهر: بابلبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 10 اردیبهشت 1398مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
پژوهشگران ارائه کننده: 25
تعداد کل مقالات: 13
تعداد کل صفحات: 154
تعداد مقاله کامل: 13
تعداد نمایش مقالات: 7913
تعداد دریافت مقاله: 74
تعداد ارجاعات: 0

هفتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

روز برگزاری: 6 تیر 1398استان: مازندرانشهر: بابلبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 29 تیر 1398مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
پژوهشگران ارائه کننده: 55
تعداد کل مقالات: 32
تعداد کل صفحات: 325
تعداد مقاله کامل: 32
تعداد نمایش مقالات: 22248
تعداد دریافت مقاله: 436
تعداد ارجاعات: 4

هشتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

روز برگزاری: 23 آبان 1398استان: مازندرانشهر: بابلبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1398مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
پژوهشگران ارائه کننده: 71
تعداد کل مقالات: 32
تعداد کل صفحات: 358
تعداد مقاله کامل: 32
تعداد نمایش مقالات: 32770
تعداد دریافت مقاله: 148
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر هشتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری: (تعداد دریافت)

نهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

روز برگزاری: 15 اسفند 1398استان: مازندرانشهر: بابلبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1398مجموعه مقالات نهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
پژوهشگران ارائه کننده: 40
تعداد کل مقالات: 20
تعداد کل صفحات: 210
تعداد مقاله کامل: 20
تعداد نمایش مقالات: 13125
تعداد دریافت مقاله: 65
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر نهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری: (تعداد دریافت)

دهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

روز برگزاری: 16 مرداد 1399استان: مازندرانشهر: بابلبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1399مجموعه مقالات دهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
پژوهشگران ارائه کننده: 28
تعداد کل مقالات: 16
تعداد کل صفحات: 218
تعداد مقاله کامل: 16
تعداد نمایش مقالات: 10546
تعداد دریافت مقاله: 85
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر دهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری: (تعداد دریافت)

یازدهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

روز برگزاری: 13 آذر 1399استان: مازندرانشهر: بابلبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 29 آذر 1399مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
پژوهشگران ارائه کننده: 110
تعداد کل مقالات: 43
تعداد کل صفحات: 487
تعداد مقاله کامل: 43
تعداد نمایش مقالات: 25119
تعداد دریافت مقاله: 194
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر یازدهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری: (تعداد دریافت)

دوازدهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

روز برگزاری: 16 اردیبهشت 1400استان: مازندرانشهر: بابلبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 28 اردیبهشت 1400مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
پژوهشگران ارائه کننده: 64
تعداد کل مقالات: 29
تعداد کل صفحات: 372
تعداد مقاله کامل: 29
تعداد نمایش مقالات: 19467
تعداد دریافت مقاله: 217
تعداد ارجاعات: 0

سیزدهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

روز برگزاری: 31 مرداد 1400استان: مازندرانشهر: بابلبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 20 شهریور 1400مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
پژوهشگران ارائه کننده: 113
تعداد کل مقالات: 60
تعداد کل صفحات: 705
تعداد مقاله کامل: 60
تعداد نمایش مقالات: 21967
تعداد دریافت مقاله: 199
تعداد ارجاعات: 0

پانزدهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

روز برگزاری: 20 اسفند 1400استان: مازندرانشهر: بابلبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 30 فروردین 1401مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
پژوهشگران ارائه کننده: 71
تعداد کل مقالات: 54
تعداد کل صفحات: 653
تعداد مقاله کامل: 54
تعداد نمایش مقالات: 12569
تعداد دریافت مقاله: 38
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر پانزدهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری: (تعداد دریافت)

شانزدهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

روز برگزاری: 26 خرداد 1401استان: مازندرانشهر: بابلبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1401مجموعه مقالات شانزدهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
پژوهشگران ارائه کننده: 153
تعداد کل مقالات: 91
تعداد کل صفحات: 1166
تعداد مقاله کامل: 91
تعداد نمایش مقالات: 18938
تعداد دریافت مقاله: 145
تعداد ارجاعات: 0

هفدهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

روز برگزاری: 31 شهریور 1401استان: مازندرانشهر: بابلبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 1 آبان 1401مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
پژوهشگران ارائه کننده: 93
تعداد کل مقالات: 47
تعداد کل صفحات: 683
تعداد مقاله کامل: 47
تعداد نمایش مقالات: 12260
تعداد دریافت مقاله: 62
تعداد ارجاعات: 0

هجدهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

روز برگزاری: 25 آذر 1401استان: مازندرانشهر: بابلبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 15 دی 1401مجموعه مقالات هجدهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
پژوهشگران ارائه کننده: 201
تعداد کل مقالات: 129
تعداد کل صفحات: 1820
تعداد مقاله کامل: 129
تعداد نمایش مقالات: 35025
تعداد دریافت مقاله: 141
تعداد ارجاعات: 0

نوزدهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

روز برگزاری: 31 فروردین 1402استان: مازندرانشهر: بابلبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 10 خرداد 1402مجموعه مقالات نوزدهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
پژوهشگران ارائه کننده: 130
تعداد کل مقالات: 77
تعداد کل صفحات: 1115
تعداد مقاله کامل: 77
تعداد نمایش مقالات: 40990
تعداد دریافت مقاله: 80
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر نوزدهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری: (تعداد دریافت)

بیستمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

روز برگزاری: 29 تیر 1402استان: مازندرانشهر: بابلبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 9 شهریور 1402مجموعه مقالات بیستمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
پژوهشگران ارائه کننده: 89
تعداد کل مقالات: 52
تعداد کل صفحات: 778
تعداد مقاله کامل: 52
تعداد نمایش مقالات: 5709
تعداد دریافت مقاله: 44
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر بیستمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری: (تعداد دریافت)

بیست و یکمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

روز برگزاری: 25 آبان 1402استان: مازندرانشهر: بابلبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 19 دی 1402مجموعه مقالات بیست و یکمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
پژوهشگران ارائه کننده: 50
تعداد کل مقالات: 34
تعداد کل صفحات: 444
تعداد مقاله کامل: 34
تعداد نمایش مقالات: 3571
تعداد دریافت مقاله: 21
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر بیست و یکمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری: (تعداد دریافت)

بیست و دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

روز برگزاری: 10 اسفند 1402استان: مازندرانشهر: بابلبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 23 اردیبهشت 1403مجموعه مقالات بیست و دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
پژوهشگران ارائه کننده: 80
تعداد کل مقالات: 42
تعداد کل صفحات: 630
تعداد مقاله کامل: 42
تعداد نمایش مقالات: 1796
تعداد دریافت مقاله: 13
تعداد ارجاعات: 0

بیست و سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

روز برگزاری: 31 خرداد 1403استان: مازندرانشهر: بابلبرگزار کننده:
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0