خانم Sholeh Amiri

Sholeh Amiri

استاد دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186017)

22
78
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers