آقای دکتر Reza Mohammadi

Dr. Reza Mohammadi

رئیس مرکز تحقیقات ارزشیابی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186692)

71
121
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers