ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر Nematollah Mousapour

Dr. Nematollah Mousapour

استاد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (85283)

خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی Nematollah Mousapour در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
استادتمام

سمتهای علمی و اجرایی Nematollah Mousapour در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی Nematollah Mousapour در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Nematollah Mousapour Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهآموزش سواد اطلاعاتی گامی تازه در برنامه ی درسی دوره ی ابتداییهمایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی1385
2دریافت فایل PDF مقالهنظام برنامهریزی درسی متناسب باتوسعه سواد اطلاعاتیهمایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی1384
3دریافت فایل PDF مقالهآموزش سواد اطلاعاتی گامی تازه در برنامه درسی دوره ابتداییششتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی - نوآوری در برنامه درسی دوره ابتدایی1385
4دریافت فایل PDF مقالهنقش و جایگاه تربیت هنری در آموزش و پرورش چند فرهنگیهمایش ملی آموزش و پرورش چند فرهنگی1392
5دریافت فایل PDF مقالهکلاس های چندپایه، جنبه مغفول برنامه درسی ملیاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1393
6دریافت فایل PDF مقالهمعرفی نظریه ارتباط گرایی و ارایه الگوی طراحی آموزشی متناسب با آناولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1393
7دریافت فایل PDF مقالهمدیریت دانش و رابطه آن با یادگیری معنادار دانشجویان مطالعه موردی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاهاولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی1393
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی مدیران مدارس ابتدایی شهر کرمانشاهاولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی1393
9دریافت فایل PDF مقالهتغییر در اجرا (علت مقاومت وراه های غلبه بر مقاومت )همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش1392
10دریافت فایل PDF مقالهبرنامه درسی ملی وتغییر در برنامه های درسیهمایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش1392
11دریافت فایل PDF مقالهنقش مطالعات میان رشته ای در تغییر برنامه درسیهمایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش1392
12دریافت فایل PDF مقالهبرنامه ریزی میان رشته ای وتغییر در برنامه های درسی ایرانهمایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش1392
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی مبانی هنری وزیبایی شناسی به قصد ارائه گزاره های تجویزی برای تغییر برنامه های درسیهمایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش1392
14دریافت فایل PDF مقالهتأملی برفرآیندتربیت معلم وابعاد چهارگانه آن، مطالعه ای پدیدارنگارانهدومین همایش ملی تربیت معلم1395
15دریافت فایل PDF مقالهحمایت از دانش آموزان استثنایی با (ارائه روشی بهتر و منصفانه تر)نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه1393
16دریافت فایل PDF مقالهارایه الگوی کارآمد تربیتی امور خیر و نیکوکاری در بستر نظام آموزش و پرورشاولین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران)1395
17دریافت فایل PDF مقالهجهانی شدن و بومی ماندن دربرنامه درسی ریاضیهشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی1387
18دریافت فایل PDF مقالهارایه ی الگوی مناسب جهت جهانی کردن آموزشهای فنی و حرفه ایهشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی1387
19دریافت فایل PDF مقالهجهانی شدن وبومی ماندن دربرنامه ی درسی ریاضیهشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی1387
20دریافت فایل PDF مقالهارایه الگوی مناسب جهانی سازی اهداف آموزش های فنی و حرفه ایهشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی1387
21دریافت فایل PDF مقالهتوجه به جهانی شدن درتحول هدفهای آموزش ابتداییهشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی1387

Nematollah Mousapour Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهتجربه اجرای برنامه درسی میان رشته ای در ایران بررسی موردی دوره کارشناسی ارشد آموزش ریاضیفصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی1388
2دریافت فایل PDF مقالهتاملی بر پژوهش میان رشته ای در آموزش عالیفصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی1390
3دریافت فایل PDF مقالهکالبدشکافی دانش محتوایی تربیتی به عنوان نوعی دانش میان رشته ای برای تدریس دانشگاهیفصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی1390
4دریافت فایل PDF مقالهسبک زندگی آموزش گران علوم انسانی در محیط های دانشگاهی ایران از آرمان های دینی تا واقعیت های سازمانیفصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی1392
5دریافت فایل PDF مقالهارزشیابی پویانمایی های دینی تلویزیون جمهوری اسلامی ایرانفصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران1387
6دریافت فایل PDF مقالهبررسى مقایسه اى الگوى پوشش دانشجویان دانشگاه هاى دولتى، پیام نور و آزاد اسلامى (مطالعه موردى شهر بافت)فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران1390
7دریافت فایل PDF مقالهترویج فرهنگ «ایثار و شهادت» به کمک برنامه درسی در دوره ابتداییفصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران1391
8دریافت فایل PDF مقالهتبیین فرهنگی انتقال تجربه مدیریتی: تحلیلی بر عمل مدیران آموزش عالی کشورفصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران1393
9دریافت فایل PDF مقالهارتباط دانش نظری و عملی معلمان در پارادایم های اجرای برنامه درسیپژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت1395
10دریافت فایل PDF مقالهرابطه ی بین عزت نفس و نیاز به کسب موفقیت کارکنان سازمان های دولتیفصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول1384
11دریافت فایل PDF مقالهمیزان ثبات مدیریت مدارسفصلنامه روان شناسی تربیتی1385
12دریافت فایل PDF مقالهسیر تحول برنامه های درسی در نظام آموزش عالی ایرانفصلنامه اندیشه های نوین تربیتی1397
13دریافت فایل PDF مقالهدیدگاه مدیران و متخصصان در مورد بین المللی سازی آموزش باز و از دور در ایران (بررسی موردی دانشگاه پیام نور)فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی1397
14دریافت فایل PDF مقالهAn Integrated Model for the Iranian General Dentistry Curriculumفصلنامه آینده آموزش پزشکی1397
15دریافت فایل PDF مقالهآسیب شناسی وضعیت آموزش و برنامه درسی دوره پیش از دبستان ایرانفصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان1395
16دریافت فایل PDF مقالهپدرسالاری فرهنگی؛ سبکی از مدیریت فرهنگی در نظام تربیت معلم ایرانفصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران1397
17دریافت فایل PDF مقالهنسبت میان نظریه و عمل از منظر پارادایم های حوزه مطالعاتی برنامه درسیفصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی1395
18دریافت فایل PDF مقالهمیزان انطباق عملکرد دریافتی از رفتار کارکنان و انتظارات مراجعین از سازمان های دولتیفصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی1394
19دریافت فایل PDF مقالهمیزان انطباق عملکرد دریافتی از رفتار کارکنان و انتظارات مراجعین از سازمان های دولتیپژوهش های مدیریت منابع انسانی1394
20دریافت فایل PDF مقالهطراحی و اعتباربخشی الگوی بازنگری برنامه درسی تربیت معلم در ایرانفصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی1398
21دریافت فایل PDF مقالهراهکارهای اعتلای شایستگی های حرفه ای معلمان و تعیین اثربخشی آن هافصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی1398
22دریافت فایل PDF مقالهطراحی الگوی اجرای برنامه درسی تربیت معلم مبتنی بر اسناد تحولی آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایرانفصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی1398
23دریافت فایل PDF مقالهدولتی بودن یا ملتی بودن : بنیادهای فرهنگ آموزش و برنامه درسی در ایران معاصرفصلنامه مطالعات برنامه درسی1396
24دریافت فایل PDF مقالهواکاوی نیازهای آغازخدمت نومعلمان آموزش ابتدایی: چالش های ناهمسازدوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی1398
25دریافت فایل PDF مقالهتجربه زیسته دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان از برنامه جدید کارورزی تربیت معلم ایراندوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی1398
26دریافت فایل PDF مقالهتاملی بر گزینه های سیاستی توسعه برنامه های میان رشته ای علوم انسانی در آموزش عالی ایراندوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی1397
27دریافت فایل PDF مقالهجستاری پیرامون نظریه عملی شوآب و دلالت های آن برای آزادسازی تصمیم گیری درباره برنامه درسیفصلنامه مطالعات برنامه درسی1393
28دریافت فایل PDF مقالهطراحی الگوی شایستگی معلمان شیمی دوره متوسطه دومفصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی1398
29دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ابعاد و مؤلفه‌های تربیت اخلاقی با رویکرد اجتماعی در دوره ابتدایی و ارائه مدل مفهومیفصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی1397
30دریافت فایل PDF مقالهطراحی و اعتبار سنجی الگوی تربیت اخلاقی در دوره ابتدایی نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایرانفصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی1399
31دریافت فایل PDF مقالهمدل مفهومی شایستگی های مورد انتظار از دانشجومعلمان در برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان بر اساس دیدگاه صاحب نظرانفصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی1396
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی جهت گیری های برنامه درسی در دوره تمرکزگرایی در نظام آموزش عالی ایرانفصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی1397
33دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تطبیقی سیاست های علمی کشورهای ترکیه و مالزی با تمرکز بر علوم انسانیفصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام1396
34دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ویژگی های کتاب درسی دانشگاهی به منظور طراحی الگو با رویکردکیفی فراترکیبدوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی1400
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی متغیرهای تاثیرگذار بر رضایت ارباب رجوع از سازمان های دولتیفصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی1390
36دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی و شناسایی عوامل تسهیل کننده و بازدارنده آموزش مبتنی بر شایستگی در تربیت معلمان شیمی (مطالعه موردی: استان زنجان)دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی1400
37دریافت فایل PDF مقالهعلل ترس از موفقیت در زنان شاغلفصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان1383

Nematollah Mousapour Books

Rowنوع تالیفTitlePublisherYearLanguage
1کتابمبانی برنامه ریزی درسی آموزش ابتداییاشک یاس1397Persian
2کتابمبانی برنامه ریزی آموزش متوسطهبه نشر1397Persian
3کتاببرنامه ریزی درسی دانشگاهییادواره کتاب1397Persian
4کتاببرنامه ریزی درسی برای معلمانبیان روشن1398Persian
5کتابدرباره روش تحقیق تربیتیبیان روشن1398Persian

Nematollah Mousapour Teaching Experience

RowUniversityرتبه علمیYear
1استاد تمام1400-تاکنون
2استاد تمام1392-1400
3دانشیار1387-1392
4استادیار1385-1387
5استادیار1370-1385

Nematollah Mousapour Education

RowFieldUniversityمقطعYear
1برنامه ریزی درسیدکتری تخصصی1371-1376
2برنامه ریزی درسیکارشناسی ارشد1367-1370
3روان شناسیکارشناسی1362-1367

سوابق شغلی و تخصصی Nematollah Mousapour

Rowنوع سابقهعنوان سابقه کاریYear
1سابقه کار دانشگاهیمعاون دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر1376-1379
2سابقه کار دانشگاهیرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر1379-1382
3سابقه کار دانشگاهیمدیر دفتر نظارت و ارزیابی1382-1385
4سابقه کار دانشگاهیدبیر علمی جشنواره بین المللی فارابی1387-1392
5سابقه کار دانشگاهیمعاون پژوهشی دانشگاه فرهنگیان1392-1393
6سابقه کار دانشگاهیمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان1393-1396
create: 12 March 2018 - view 1737

Nematollah Mousapour annual papers published chart

Contact informations

Email: n_mosapour@yahoo.com
Country: ایران Province: هرمزگان City: بندرعباس
Address: کیلومتر ۹ جاده میناب، دانشگاه هرمزگان، دانشکده علوم انسانی

Share

Favorites

  • طراحی، تدوین، اجرا، ارزشیابی و اعتلای برنامه درسی
  • تاریخ آموزش و برنامه درسی
  • برنامه درسی و توسعه حرفه ای معلمان
  • برنامه درسی خیر و نیکوکاری
  • روش شناسی و منطق علم
  • فرهنگ دانشگاهی و زندگی دانشگاهیان

Top Keywords in Nematollah Mousapour papers

Support