آقای دکتر Mohammad Taleghani

Dr. Mohammad Taleghani

دانشیار گروه مدیریت صنعتی ،دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183492)

148
46
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers