آقای دکتر Mohammad Ali Sarlak

Dr. Mohammad Ali Sarlak

استاد دانشگاه پیام نور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184577)

23
51
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers