CIVILICA We Respect the Science
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
08
May

Fifth Literary Text Literature Conference A new look at stylistics, rhetoric, literary criticism

Calendar Home

Secretariat Help


Conference Subjects: Literature
Conference Venue: Tehran

مباحث و مسائل مربوط به سبك شناسي، بلاغت و نقد ادبي از مهم‌ترين موضوعات در مطالعات ادبي به شمار مي‌آيند كه هرچند در ظاهر به صورت دانش‌هايي جدا از هم در نظر گرفته مي‌شود، از نظرگاه‌هاي گوناگوني با يكديگر ارتباط پيدا مي‌كنند و گاهي براي درك بهتر متون لازم است اين دانش‌ها در كنار هم قرار گيرند و از ابزارها و شيوه‌هاي بررسي همديگر استفاده نمايند. مطالعات بلاغي و موضوعات پيرامون آن، پيشينه‌اي به قدمت ادبيات فارسي دارد و آثار گران‌قدري در اين حوزه پديد آمده است و در دوران معاصر نيز همزمان با آشنايي پژوهشگران ادب فارسي با دانش‌هايي همچون سبك شناسي و نقد ادبي، اين گونه از مطالعات رنگ و بويي تازه به خود گرفته است و با وسعت حوزه‌هاي مورد بررسي، توانسته‌است علاوه بر موضوعات مطرح شده در متون بلاغي كهن، مباحث و موضوعات نويني را نيز در حوزه‌ي مطالعات ادبي مطرح نمايد. در مطالعات سبك شناسانه و همچنين نقد ادبي به معناي مدرن آن، اگرچه با پيشينه‌اي نه چندان طولاني روبه‌رو هستيم، پژوهشگران ادب فارسي در اين حوزه‌ها نيز كوشش فراواني نموده‌اند و تلاش براي بومي‌سازي اين گونه از مباحث، يكي از مهم‌ترين عرصه‌هاي پژوهشي در مطالعات ادبي معاصر به شمار مي‌آيد. با توجه به آنچه بيان شد، موضوع پنجمين همايش متن‌پژوهي ادبي به نگاهي تازه به يافته‌هاي پژوهشي در حوزه‌هاي سبك‌شناسي، بلاغت و نقد ادبي اختصاص يافته‌است و اميدواريم با مشاركت استادان و پژوهشگران و دانشجويان ادبيات فارسي و ديگر رشته‌هاي مرتبط، امكان آگاهي از تازه‌ترين يافته‌هاي پژوهشي در حوزه‌هاي ياد شده فراهم گردد و بتوانيم گامي كوچك در راه اعتلاي ادبيات گران‌سنگ اين مرز و بوم برداريم.

 


محورهاي اوليه همايش:

معرفي مباحث نظري جديد در سبك‌شناسي، بلاغت و نقد ادبي.
نقد و برسي نظريه‎هاي موجود در سبك‎شناسي، بلاغت و نقد ادبي.
بررسي تاريخچه‎ و تطور مطالعات سبك‎شناسانه، بلاغت و نقد ادبي در ايران.
بررسي نگاه تذكره نگاران به آثار شاعران و نويسندگان.
بومي‎سازي و نظريه‎پردازي در حوزه‎ي سبك‌شناسي، بلاغت و نقد ادبي.
تحليل متون از منظر سبك‎شناسي، بلاغت و نقد ادبي.
كتاب‌شناسي و معرفي و نقد آثار برجسته سبك‌شناسي، بلاغت و نقد ادبي.
مطالعات بينارشته‌اي در سبك‎شناسي، بلاغت و نقد ادبي.
تحليل متون ادب فارسي بر مبناي نگره‌ها و نظريه‌هاي غربي، آسيب‌ها و ضرورت‌ها.
بررسي نگاه تقادانه تذكره‌نگاران بر آثار شاعران و نويسندگان.
تحليل ادبيات نمايشي و هنرهاي زيبا از منظر سبك شناسي، بلاغت و نقد ادبي.
نيازسنجي و راهكارهاي نوين آموزشي در عرصه‌ي سبك شناسي، بلاغت و نقد ادبي.
 

Add to Calendar: 2018-01-20 12:18:52 - View No 7520

Conference Credits

Sponsored and Indexed by
CIVILICA
We Respect the Science
The conference is sponsored by CIVILICA, and articles will be indexed in CIVILICA and the National Consortium.

Conference Proceedings

Important Dates

Holding date:
Tue 08 May 2018
FullText Deadline:
2018-04-25

Conference history

Similar Conferences

Share it...