آقای دکتر Mahmoud Ameri

Dr. Mahmoud Ameri

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176848)

121
46
4
47
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers