آقای دکتر Hassan Divandari

Dr. Hassan Divandari

استادیار - پایه 14

Researcher ID: (2376)

132
27
1
8
16

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Teaching Experience

جوایز و افتخارات

  • معرفی به عنوان استاد نمونه در استان در هفته معلم (1398)
  • رییس و عضو کمیته مصاحبه دکتری تخصصی سال 1397 در رشته مهندسی عمران، گرایش راه و ترابری در سه استان مازندران، گیلان و گلستان (1397)
  • طراحی، ساخت و ثبت اختراع دستگاه تعیین ضریب اصطکاک مخلوط­های آسفالتی (AFCT) Asphalt mixtures Friction Coefficient Tester) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و اخذ تاییدیه از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران (1396)
  • انتخاب به عنوان پژوهشگر نمونه در هفته پژوهش و فنآوری (1396)
  • طراحی، ساخت، نصب، راه اندازی و ثبت اختراع دستگاه آزمایش اثر جای چرخ (Wheel Tracker) در مرکز تحقیقات قیر و مخلوط های آسفالتی دانشگاه علم و صنعت ایران (1388)
  • دانشجوی رتبه اول، مقطع دکتری تخصصی، گروه راه و ترابری، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران (1387)
  • همکاری در راه اندازی مرکز تحقیقات قیر و مخلوط های آسفالتی (ABRC) در دانشگاه علم و صنعت ایران (1386)
  • دانشجوی ممتاز مقطع کارشناسی ارشد، گروه راه و ترابری، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران (1383)