آقای دکتر Behrouz Abdoli

Dr. Behrouz Abdoli

استاد دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183910)

12
104
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers