آقای دکتر Mohsan Barzegar

Dr. Mohsan Barzegar

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178758)

96
29
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers