آقای Hassan Fazaeli

Hassan Fazaeli

استاد، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179768)

56
58
213
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs