فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه

Quarterly Journal of Program and Development Research

فصلنامه "پژوهش‌های برنامه و توسعه"، به‌منظور پشتیبانی اندیشه‌ای، توانمندسازی و ارتقای نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی جمهوری اسلامی ایران از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان دعوت به عمل می‌آورد مقالات علمی خود را با اولویت محورهای ذیل ارسال نمایند:

چالش‌ها و مسائل اصلی اقتصاد ایران (ازجمله سیاست‌های پولی و مالی، مسائل اقتصاد ملی، بخشی، منطقه‌ای و بین‌المللی، فقر، توزیع درآمد، سرمایه‌گذاری و سایر موضوعات مرتبط)
چالش‌ها و مسائل توسعه و برنامه‌ریزی (الگوها، مدل‌ها و تجربیات برنامه‌ریزی توسعه، مدل‌های کمی برای هدف‌گذاری سیاستی، آمایش و توسعه منطقه‌ای، مسائل مرتبط با رشد و توسعه،‌ مدل‌های مالی و بودجه‌ریزی و سایر موضوعات مرتبط)
آینده‌پژوهی (آینده‌پژوهی در حوزه‌های فرابخشی و بخشی کشور، برنامه‌های توسعه، مسائل جهانی، منطقه‌ای و سایر موضوعات مرتبط)
پروانه انتشار فصلنامه پژوهش‌های برنامه و توسعه به‌موجب ماده۱۳ قانون مطبوعات به شماره ۸۱۴۶۱ مورخ ۱۳۹۶.۱۲.۱۴ از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده است و در حال اخذ مجوز علمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشیم.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات