دوفصلنامه مدیریت بحران

Journal of Emergency Management

دو فصلنامه علمی وپژوهشی مدیریت بحران یکی از معتبر ترین نشریات در زمینه علم مدیریت سوانح و بحرانها در سطح کشور ایران است. چشم انداز این نشریه انتشار و ایجاد زمینه توسعه علم در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل می باشد. علاوه بر این تاکید نشریه بر تولید و بومی سازی این علم و ایجاد الگوهای اسلامی و ایرانی در این راستا می باشد. در راستای تحقق این مهم مقالات ارسالی به این نشریه می بایست:

سهمی اصیل، مبتکرانه و اساسی در این علم داشته باشند
بطور مستقیم به حوزه نشریه مرتبط بوده و در جهت ارتقای مدیریت بحران و تحلیل و کاهش ریسک های مرتبط باشند
دارای اجزایی باشند که قابل بکارگیری در حوزه های مختلف باشند
بطور کامل جدید و اصیل بوده و پیش از این در مرجع دیگری به چاپ نرسیده باشندویژگیهای این نشریه

اساس نشریه مدیریت بحران در راستای ارتقا و پیشرفت علم مدیریت بحران و پدافند غیرعامل بنا نهاده شده است. بحرانها در این نشریه شامل انواع خطرها و فجایع و سوانح طبیعی، انسان ساز و تکنولوژیکی می شوند. همچنین تمامی تهدیدات اقتصادی و اجتماعی نیز در حوزه این مجموعه قابل بررسی است.

دراین نشریه تنها مقالاتی که دارای کیفیت بالای تحقیقاتی می باشند پس از فرایند داوری پذیرفته می شوند. در فرایند داوری از سه داور متخصص به همراه نظر سردبیر و هیات تحریریه استفاده می گردد. مقالات می بایست تلاشی داشته باشند تا فضای خالی بین محیط های آکادمیک، مجریان و تصمیم گیران را بصورتی کارآمد پر نمایند. مقالات ارسالی می بایست کاملا مفید و جامع و مانع باشند و از توضیحات اولیه و کلی در آنها صرف نظر گردد.

مخاطبین این نشریه

این نشریه به علت نوع خروجی، مخاطبین مختلفی را جذب می نماید که از آنجمله سازمانها و مراکز ذیل می باشد.

مراکز آموزشی
مراکز تحقیقاتی
مراکز مرتبط با پدافند غیرعامل
سازمانهای دولتی و نیمه دولتی
سازمانهای خصوصی
سازمانها و شرکتهای بیمه
مشاورین
صنایع
سازمانهای مالی
نهادهای بهداشت و درمان

دو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بحران بر اساس نامه شماره ۷۷۴۹۰/۳ مورخ ۱۰/۴/۹۱ دبیرخانه کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری دارای رتبه علمی پژوهشی از شماره بهار و تابستان ۹۱ می باشد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات