آقای دکتر Mohsen Jahanshahi

Dr. Mohsen Jahanshahi

Babol University of Technology (BUT), Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176305)

139
28
18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers