فصلنامه طب کار

Occupational Medicine

  مجله طب کار با اخذ مجوز از کمیسیون نشریات وزارت بهداشت در تاریخ ۱۳۹۱.۲.۱۶ دارای رتبه علمی- پژوهشی شد.

فصلنامه علمی- تخصصی طب کار نشریه رسمی گروه طب کار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد است که با همکاری انجمن علمی طب کار ایران منتشر می‌شود. این فصلنامه دربرگیرنده مطالب نوین پژوهشی، آموزشی و کاربردی در حیطه تخصصی طب کار به منظور افزایش سطح دانش و آگاهی پزشکان متخصص طب کار، پزشکان عمومی شاغل در واحدهای صنعتی و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای می‌باشد و مقالات اصیل پژوهشی (Original Article)، مروری (Review Article)، گزارش مورد (Case Report) را که در حیطه طب کار، سلامت شاغلین، بیماری‌های ناشی از کار و بهداشت حرفه‌ای، ارگونومی، بهداشت حرفه‌ای، ایمنی صنعتی، بهداشت محیط کار، تهویه صنعتی، سم‌شناسی، مدیریت بهداشت- ایمنی و محیط زیست، روانشناسی صنعتی باشد، را می پذیرد.

 

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات