مقالات بیمه سلامت در صنعت بیمه

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات بیمه سلامت درصنعت بیمه اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه بیمه سلامت جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 207 مقاله در زمینه بیمه سلامت استخراج شده است.

لیست مقالات بیمه سلامت در صنعت بیمه

1. بررسی عوامل موفقیت سازمان جانشین پرور
2. تکنیک مارکوس در محیط فازی شهودی برای تعیین عملکرد شرکت های بیمه در همه گیری کووید- ۱۹ از نظر خدمات بهداشتی درمانی
3. مروری بر مطالعات اجرای طرح پزشک خانواده در نظام سلامت ایران در سال های ۱۳۸۰-۱۳۹۹ (مقاله مروری)
4. پیش بینی شفقت به خود و خود نظم جویی هیجانی بر اساس توانمندسازی روان شناختی موردمطالعه کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران
5. ارزیابی سامانه نسخ الکترونیک بیمارستان های آموزشی در مقایسه با سامانه نسخ الکترونیک مراکز درمانی وابسته به تامین اجتماعی شهر اهواز در سال ۱۴۰۰
6. شناسایی موانع حضور زنان در پست های مدیریت ارشد در ستاد سازمان بیمه سلامت
7. طراحی مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر ارزش های سازمانی
8. تبیین چالش های سقف گذاری بیمه سلامت و ارائه راهکارهای پیشنهادی از دیدگاه صاحبنظران
9. گفت و گو با مدیر کل بیمه سلامت استان خراسان رضوی
10. بررسی نقش عدالت سازمانی ادراک شده بر طفره روی اجتماعی کارکنان با نقش تعدیل کننده شخصیت کارکنان (نمونه موردی بیمه سلامت شهر ارومیه)
11. جایگاه فقهی بیمه سلامت
12. چالش های تعیین بسته بیمه درمان پایه در ایران
13. رابطه میان تقویت روابط کار-خانواده و کاهش تمایل به جابه جایی در میان کارکنان مطالعه موردی بیمه سلامت
14. بررسی تاثیر شایستگی های رهبر بر اشتراک گذاری دانش و عملکرد شغلی با رویکرد نظریه سرمایه اجتماعی مطالعه موردی کارکنان بیمه سلامت
15. بررسی امکان کاربرد مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC) به منظور محاسبه قیمت تمام شده خدمات تشخیصی رادیولوژی و سونوگرافی در مراکز طرف قرارداد سازمان بیمه خدمات درمانی
16. بررسی سازمانهای یادگیرنده کارآفرینی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات بیمه سلامت استان قزوین
17. بررسی تاثیر جهت گیری کارآفرینی در بهبود عملکرد سازمان از طریق نوآوری مدل کسب و کار و همکاری استراتژیک (مورد مطالعه: اداره کل بیمه سلامت استان آذربایجان غربی)
18. بررسی تاثیر مدیریت استعداد استراتژیک بر موفقیت پروژه های سازمانی بانقش میانجی تعهد سازمانی (مورد مطالعه: اداره کل بیمه سلامت استان آذربایجان غربی)
19. بررسی تاثیر حمایت سازمانی بر اعتماد و تعهد سازمانی کارکنان بیمه سلامت استان هرمزگان
20. همبستگی فعالیت بدنی و عوامل "الگوی ارتقاء سلامت پندر" در کارکنان بیمه سلامت و بیمه آتیه سازان حافظ استان همدان
21. بررسی وضعیت تجویز خدمات سی تی اسکن بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت ایران و هزینه های آن در منطقه ۴ کشوری در شش ماهه اول سال ۱۳۹۱
22. بررسی تاثیر طرح تحول نظام سلامت برکاهش پرداختی بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت (مورد مطالعه: بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاهی شهر ایلام در آذر ماه۹۲ و ۹۳)
23. بررسی پر هزینه ترین اقلام دارویی تجویز شده در نسخ دفاتر درمانی بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت ایران در سال ۹۳ و ۹۴
24. مولفه های موثر در استقرار بیمه پایه سلامت در ایران
25. مطالعه تطبیقی عدالت در تامین مالی در مدل های بیمه سلامت
26. تاثیر سیاست گذاری و ساختار بیمه درنظام سلامت بر نظام ارجاع پزشک خانواده شهری ایران
27. کیفیت خدمات پزشکان عمومی طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت از دیدگاه بیماران در شهر تهران
28. رابطه بین تفکر استراتژیک و عملکرد سازمانی مدیران میانی و ارشد سازمان بیمه سلامت ایران
29. ارائه الگوی تعالی معنویت سازمانی با تاکید بر آموزه های اسلامی در سازمان بیمه سلامت ایران
30. بررسی علل مراجعه بیمه شدگان روستایی به مرکز معین بیمه روستایی استان خراسان رضوی در سالهای ۸۹-۱۳۸۸
31. تبیین رابطه مدیریت کیفیت جامع با بهبود عملکرد کارکنان (کارکنان بیمه سلامت استان مازندران)
32. بررسی میزان وفاداری بیمه گذاران سازمان بیمه سلامت با تبیین تاثیر رضایت و ارزش درک شده توسط بیمه گذاران
33. تاثیر بیماری کووید- ۱۹ بر بار مراجعه بیمه شدگان: یک مطالعه موردی
34. ارزیابی میزان ارزشمندی بیمه سلامت عمومی طی بحران ها و پاندمیک ها
35. تاثیرمحافل کاری بر مدیریت دانش با تببین نقش میانجی سرمایه اجتماعی در اداره بیمه سلامت استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۹
36. بررسی نقش عدالت سازمانی ادراک شده بر طفره روی اجتماعی کارکنان با نقش تعدیل کننده شخصیت کارکنان(مورد مطالعه: اداره کل بیمه سلامت اصفهان)
37. بررسی نقش فناوری بلاکچین در بیمه سلامت
38. بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی در کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان خراسان رضوی در سال ۱۳۹۸
39. نقش فرهنگ سازمانی در استقرار مدیریت دانش سازمان بیمه سلامت ایران
40. ارائه الگوی مدیریت دانش سازمان بیمه سلامت با تاکید برنظام جامع مدیریت اطلاعات
41. مقاله پژوهشی:نقش بیمه سلامت در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
42. بررسی عوامل تسهیل کننده و بازدارنده نظام ارجاع الکترونیک بیمه سلامت از دیدگاه پزشکان، کارکنان و مراجعه کنندگان به مراکز خدمات سلامت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه در سال 1398
43. نشست صمیمی ریاست سازمان بیمه سلامت ایران با اصحاب حوزه سلامت استان خراسان رضوی
44. عوامل مؤثر بر استراتژی بازاریابی با رویکرد آموزشی بیمه سلامت
45. نگاشت نظام مند نظارت در بیمه سلامت
46. هزینه های مستقیم سلامت در سازمان های بیمه گر منتخب و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت در استان اصفهان در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴
47. آشنایی با ماهیت، ضرورت، انواع و مشکلات انجام مطالعه بهره مندی به منظور بررسی و کنترل مصرف خدمات درمانی در سازمان های بیمه گر
48. بررسی الگوی مصرف و هزینه خدمات بستری سالمندان تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران
49. اولویت بندی عوامل موثر بر انجام پزشکی مبتنی بر شواهد در پزشکان طرف قرارداد بیمه سلامت ایران
50. تعیین ویژگی‌ها و سطوح بیمه سلامت: مطالعه ای کیفی
51. بررسی میزان و علل كسور صورتحساب پرونده های بیماران بستری تحت پوشش بیمه سلامت در مركز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س) در شش ماهه اول سال 1398
52. انتخاب جانشین سردفتر بیمه سلامت با استفاده از مدل فرآیند تحلیل شبکه
53. پرسشنامه سنجش سواد بیمه سلامت: طراحی و روانسنجی
54. بررسی دانش، نگرش و عملکرد کارکنان سازمان بیمه سلامت ایران در خصوص توانمندسازی بیمه شدگان
55. بررسی عوامل موثر بر پیاد هسازی توسعه الکترونیکی بیمه درمان در سازمان بیمه سلامت ایران
56. شناخت عناصر اصلی موفقیت بیمه الکترونیکی در سازمان بیمه سلامت
57. بررسی عوامل موثر در چابک سازی صنعت بیمه (مطالعه موردی بیمه سلامت شهرهای زنجان، قزوین و رشت)
58. تاثیر اجرای برنامه نظام ارجاع الکترونیک بر روی بار مراجعه وهزینه های خدمات پاراکلینیک بیماران روستایی تحت پوشش بیمه سلامت استان گلستان
59. تاثیر اجرای برنامه نظام ارجاع الکترونیک بر روی هزینه های دارویی بیماران روستایی سرپایی تحت پوشش بیمه سلامت استان گلستان
60. تاثیر اجرای برنامه نظام ارجاع الکترونیک بر روی هزینه های ویزیت پزشکان متخصص بیماران روستایی تحت پوشش بیمه سلامت استان گلستان
61. تاثیر نظام ارجاع الکترونیک بر روی بار مراجعه و هزینه بیماران بستری تحت پوشش صندوق بیمه روستائی استان گلستان
62. بررسی رضایتمندی بیمه شدگان روستائی تحت پوشش سازمان بیمه سلامت در سطح یک طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده در منطقه 2 کشور در سال 1395
63. بررسی کیفیت درک شده و مورد انتظار خدمات ارائه شده توسط پزشکان خانواده شهری در شهر شیراز سال 97
64. بیمه سلامت، نظام ارجاع و پزشک خانواده
65. مدل سازی منابع مالی (درآمدی و هزین های) سازمان بیمه سلامت ایران با استفاده از شبیه سازی و سیستم داینامیک
66. شناسایی نحوه توزیع هزینه های خدمات سلامت در میان جمعیت تحت پوشش سازمان بیمه سلامت: تجزیه و تحلیل بیش از 64 میلیون مورد خدمت سرپایی در استان آذربایجان شرقی ( 1395 - 1392)
67. تاثیر طرح تحول نظام سلامت بر عملکرد سازمان های بیمه سلامت کشور
68. تاثیر طرح تحول نظام سلامت بر سهم پرداخت از جیب بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت استان همدان
69. پیشگیری از تحمیل هزینه های نادرست از سوی نادر خدمت گیرندگان بیمه سلامت
70. روش های آکچوئری در محاسبات مخارج بیمه سلامت (با تاکید بر بخش دارو)
71. ادغام صندوق های بیمه سلامت در ایران: چه چالش هایی باید مورد توجه قرار بگیرند
72. دستیابی به پوشش پایدار بیمه سلامت همگانی در کشور با استفاده از ارزیابی توانمندی خانوارها، براساس تجربه طرح بیمه سلامت همگانی رایگان
73. تغییرات در حق دسترسی مهاجران به خدمات سلامت در جمهوری اسلامی ایران بعد از اجرای طرح تحول سلامت
74. مطالعه عوامل موثر در اجرای بیمه سلامت همگانی با استفاده از مدل معادلات ساختاری
75. پرهزینه ترین خدمات دارویی سازمان بیمه سلامت و راهکارهای کنترل هزینه
76. چالش های اجرای خرید راهبردی در سازمان بیمه سلامت ایران: (یک مطالعه کیفی)
77. بررسی بارمراجعه و هزینه های سرپایی بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت ناشی از سوانح و حوادت رانندگی در دوره پیگیری درمان- استان ایلام سه ماهه اول سال 1397
78. مطالعه موارد مغایر با ضوابط و مقررات، مندرج در پرونده پزشکان طرف قرارداد بیمه سلامت استان اصفهان
79. بررسی علل مراجعه و میانگین زمان اقامت بستری موقت بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت در بخش اورژانس
80. الزامات تدوین بسته بیمه پایه در نظام های بیمه سلامت
81. شناسایی عوامل فردی موثر بر توانمندسازی کارکنان بیمه سلامت (موردمطالعه: سازمان بیمه سلامت)
82. بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر گرایش به کارآفرینی و مزیت رقابتی با توجه به نقش تعدیلگری عدالت سازمانی(مورد مطالعه: کارکنان نمایندگی های پیشخوان اداره کل بیمه سلامت خراسان رضوی)
83. شناسایی عوامل فردی موثر بر توانمندسازی کارکنان بیمه سلامت (موردمطالعه: سازمان بیمه سلامت)
84. مخاطرات اخلاقی در نظام بیمه سلامت: یک مطالعه مروری
85. رابطه برخی از عوامل مرتبط با بیمار و میزان استفاده از خدمات سلامت در بیمارستان های منتخب شهر قم، 1396
86. بیمه سلامت و جمعیت سالمندی
87. بیمه سلامت و حقوق شهروندی
88. کارایی و اثربخشی برنامه بیمه سلامت همگانی از نظر سطح پوشش بیمه ای و عدالت توزیعی (مطالعه موردی در استان لرستان)
89. بررسی ناهنجاری در تجویز داروی متیل فنیدات با رویکرد تحلیل شبکه های اجتماعی
90. بررسی عوامل تاثیر گذار بر پذیرش بیمه سلامت الکترونیک (بیمه هوشمند) در بین دستندرکاران اجرایی بیمه سلامت الکترونیک (بیمه شدگان، موسسات درمانی، موسسات پاراکلینیک و کارشناسان بیمه و درمان) طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت ایران (مطالعه موردی: اداره بیمه سلامت شهرستان کرمان)
91. بررسی رابطه یادگیری سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان بیمه سلامت استان خراسان جنوبی
92. بررسی رابطه یادگیری سازمانی با جامعه پذیری کارکنان بیمه سلامت استان خراسان جنوبی
93. عوامل موثربر پذیرش فناوری اطلاعات در صنعت بیمه
94. بررسی نقش و جایگاه حقوق شهروندی در جامعه و آثار آن در خدمات بیمه سلامت
95. ویژگی های سازمان های الکترونیکی و تاثیر استفاده از آن در خدمات بیمه سلامت
96. تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان، جامعه و فرد و نقش فناوری اطلاعات در فعالیت های سازمان بیمه سلامت
97. بررسی رابطه بین رهبری خدمتگذار و فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی و رفتار شهروند سازمانی در سازمان بیمه سلامت استان آذربایجان شرقی
98. بررسی رابطه یادگیری سازمانی با جامعه پذیری و تعهد سازمانی کارکنان بیمه سلامت استان خراسان جنوبی
99. بررسی نقش و جایگاه حقوق شهروندی در جامعه و آثار آن در خدمات بیمه سلامت
100. واکاوی چنددارویی در نسخه های تجویزی متخصصان روانپزشک: داده کاوی داده های نامتوازن