فصلنامه زمین شناسی اقتصادی

Journal of Economic Geology

مجله زمین شناسی اقتصادی با هدف نشر مقاله های علمی پژوهشی به منظور گسترش پژوهش و ارتقای دانش زمین شناسی و اکتشافات معدنی، از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محترم برای ارسال مقاله دعوت به عمل می آورد. این مجله با همکاری انجمن زمین شناسان اقتصادی ایران به زبان فارسی و به صورت دو شماره در سال منتشر می گردد.
زمینه های تخصصی نشریه عبارت است از:
زمین شناسی اقتصادی
پترولوژی
اکتشافات ژئوشیمیایی
اکتشافات ژئوفیزیکی
زمین شناسی زیست محیطی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات