فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری

Science and Technology Policy Letters

فراخوان ویژه نامه «توسعه صنایع فرهنگی و خلاق»

نشریه علمی سیاست‌نامه علم و فناوری از کلیه پژوهشگران و صاحب‌نظران دعوت می‌نماید تا چکیده مقالات خود را در مورد «توسعه صنایع فرهنگی و خلاق»  تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱  ارسال نمایند. این ویژه‌نامه در پی مقالاتی است که فارغ از الزامات ساختاری غیرضروری، به تحلیل و روایت مستدل و مبتنی بر شواهد عینی بپردازند و از منظر سیاست‌گذاری و اقدامات مدیریتی، حائز اثربخشی باشند. آثاری که بر فهم نوآورانه از بافتار کنونی صنایع فرهنگی بنا شده باشند یا دلالت‌های سیاستی قابل‌توجهی داشته باشند از اولویت برخوردارند.

این ویژه‌نامه به همت اندیشکده حکمروایی فرهنگ و صنایع خلاق وابسته به پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف و با همکاری نشریه سیاست‌نامه علم و فناوری منتشر می‌شود.

سردبیر علمی: دکتر علی ملکی

مقالات برتر، مبلغ هفت تا ده میلیون تومان حق تألیف دریافت خواهندکرد.

الف)انواع آثار قابل ارسال:

مقاله علمی-پژوهشی
مقاله مروری
خلاصه سیاستی (گزارش سیاستی)
مقالات مباحثه‌ای-انتقادی
نقد کتاب
ب) محورهای آثار:

نقش و اثر فناوری‌های نوین بر صنایع فرهنگی و خلاق

مهمترین روندهای موثر بر آینده صنایع فرهنگی و خلاق
مرور تجارب کشورهای پیش‌گام در عرصه صنایع فرهنگی و خلاق (مطالعه تطبیقی)
نقش هوش مصنوعی در توسعه خلاق
فناوری زنجیره‌ بلوکی (بلاکچین) و نقش آن در صنایع فرهنگی و خلاق
تأثیر اینترنت اشیا بر تحول و توسعه‌ی صنایع فرهنگی و خلاق
ظرفیت‌سنجی استفاده از یادگیری ماشینی در عرصه‌ی صنایع فرهنگی و خلاق
راهکارهای گسترش تبادلات بین‌المللی در صنایع فرهنگی و خلاق

گسترش صادرات صنایع فرهنگی و خلاق
موقعیت‌های بالقوه صادرات صنایع فرهنگی و خلاق
تسهیل در تامین مواد اولیه توسعه صنایع فرهنگی و خلاق
تولید مشترک با سایر کشورها
بازطراحی نهادهای داخلی در توسعه صادرات صنایع فرهنگی و خلاق
اثر تحریم بر مبادلات صنایع فرهنگی و خلاق و راه حل‌های خنثی‌سازی تحریم
طراحی و معماری شبکه منسجم توزیع، تبلیغات و بازاریابى محصولات و خدمـات صنایـع فرهنگـى و خلاق بومى در سـطح ملى و بین‌المللی
وضعیت نوآوری در صنایع فرهنگی و خلاق

راهکارهای توسعه نوآوری در صنایع فرهنگی و خلاق
تحلیل نظام نوآوری صنایع فرهنگی و خلاق
بررسی و تبیین چالش‌های صنایع فرهنگی و خلاق در به‌کارگیری رویکردهای نوآورانه
نقش شرکت های دانش‌بنیان در توسعه صنایع فرهنگی و خلاق
ارائه مدل کارآفرینى، تجاری‌سازی و صادرات محصولات فرهنگى و خلاق
نقش صنایع و کسب‌وکارهای خـرد و خانگى به‌عنوان واحدهاى تولیدى خویش‌فرما در صنایع فرهنگی و خلاق
طراحی عناوین و سازوکار آموزش‌های کاربردی مورد نیاز صنایـع فرهنگى و خلاق
ظرفیت‌های صنایع فرهنگی و خلاق در توسعه مشارکت اقتصادی زنان
نقش صنایع فرهنگی و خلاق در پیشرفت کشورهای در حال توسعه
راهکارهای تحولی صنایع فرهنگی و خلاق در ایران

روش‌های ارزیابی صنایع فرهنگی و خلاق و تعیین شاخص برای ارزیابی
راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تحول در صنایع فرهنگی و خلاق
راهکارهای گسترش بازارپردازی صنایع فرهنگی و خلاق
بررسی مهم‌ترین چالش‌های (قانونی، سیاستی، اقتصادی، فنی، عملیاتی و...) عدم توسعه صنایع فرهنگی و خلاق
مالکیت فکری و نقش آن در توسعه صنایع فرهنگی و خلاق
آسیب‌شناسی حقوقی صنایع فرهنگی و خلاق (قوانین، مقررات، بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها) و ارائه پیشنهادهای سیاستی در این زمینه
چارچوب و سازوکار مطلوب خرید دولتی در توسعه صنایع فرهنگی و خلاق
طراحى و معماری نظام یک‌پارچه نیازسنجى، ذائقه سنجى و اثرسنجی محصولات فرهنگى و خلاق بومى
طراحی سازوکار و چگونگی بهره‌مندی از فرصت‌ها و توانمندی‌های فرهنگى موجود در شهرها و شهرستان‌های کشـور و ایجاد قطب‌های مختلف فرهنگی
طراحی و پیشنهاد مدل‌های تربیت و آموزش‌ اشتغال‌محور نیروی انسانی در صنایع فرهنگی و خلاق
مدل مطلوب حکمرانی صنایع فرهنگی و خلاق

مدل حکمرانی صنایع فرهنگی و خلاق در کشورهای مختلف
بازطراحی ساختار حکمرانی صنایع فرهنگی و خلاق
نقش نهادهای مختلف در توسعه صنایع فرهنگی و خلاق
تدوین استانداردهاى ملى تولید و عرضه محصولات فرهنگى و خلاق با توجـه به اسـتانداردهاى بین‌المللی و اقتضائات داخلى و بومی
بررسی و ارزیابی نقش دولت در حکمرانی صنایع فرهنگی و خلاق
رصد و ارزیابی صنایع فرهنگی و خلاق از منظر حکمرانی با محوریت سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم
طراحی الگوی حکمرانی مطلوب در حوزه صنایع فرهنگی و خلاق
طراحی الگوی نظام پاسخگویی در حوزه صنایع فرهنگی و خلاق
تامین مالی و زیرساخت صنایع فرهنگی و خلاق

نمونه‌کاوی صندوق‌های تأمین مـالى و سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر در حوزه صنایع فرهنگی و خلاق
مطالعه نهادها و زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت مردمى در حوزه صنایع فرهنگی و خلاق
طراحی و معماری ساختار به اشتراک‌گذاری فضاهـاى کارى در اختیـار بخـش عمومى یا دولتـى
راهکارهای پایدارسازِ اقتصاد صنایع فرهنگی و خلاق

جهش اقتصادی از طریق صنایع فرهنگی و خلاق
تأثیر به کارگیری صنایع فرهنگی و خلاق بر حوزه‌های مختلف اقتصادی (تبلیغات، گردشگری و ...)
تأثیر اقتصاد خلاق بر ظرفیت‌های کارآفرینی
امکان دستیابی به شاخص‌های توسعه‌ی پایدار از طریق اقتصاد خلاق
سهم اقتصاد خلاق از کل اقتصاد و روندهای پیش رو
سهم اشتغال خلاق از کل اشتغال و روندهای پیش رو
چالش‌های اقتصاد خلاق در ایران و بررسی راهکارهای موجود
ج)فرآیند پذیرش، داوری و انتشار

مهلت ارسال چکیده: ۳۰ بهمن ۱۴۰۱(مشتمل بر بیان مسئله، روش پژوهش، یافته‌ها، نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی)
امکان تعامل با سردبیر پیش از ارسال چکیده
توجه شود چکیده ­ها به ترتیب دریافت، داوری می ­شوند و اولویت می­ یابند، و بنابراین مقالات هم ­محوری که در بازه زمانی اعلامی اما دیرتر برسند ممکن است علیرغم کیفیت و اهمیت مورد پذیرش واقع نشوند (Rolling-Based)
اعلام چکیده‌های پذیرفته‌شده تا ۸ اسفند ۱۴۰۱
مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۳۱ فروردین ۱۴۰۲(سه تا ده هزار کلمه)
نتایج اولیه‌ی داوری مقالات کامل: ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
پذیرش نهایی: ۳۰ مهر ۱۴۰۲
انتشار نهایی ویژه نامه در شماره زمستان ۱402

فصلنامه علمی - ترویجی، سیاست نامه، علم و فناوری توسط پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف در سال ۱۳۹۲ با اخذ مجوز رسمی از وزارت علوم منتشر می شود.

این فصلنامه در حوزه های زیر به زبان فارسی مقاله می پذیرد:

سیاست گذاری عمومی- سیاست گذاری انرژی- سیاست گذاری علم- سیاست گذاری فناوری- سیاست گذاری صنعت

این نشریه پیش از این با عنوان «نامه سیاست علم وفناوری» منتشر می شد و از سال ۱۳۹۴ به «سیاست نامه علم و فناوری» تغییر نام پیدا کرد.