آقای دکتر Arman Bahari

Dr. Arman Bahari

استادیار و عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه سیستان و بلوچستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (80897)

107
9
3
4
2
10

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Teaching Experience

Education

 • دکتری تخصصی مهندسی صنایع - اتوماسیون صنعتی 1392-1396
 • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - مهندسی سیستم های اقتصادی AmirKabir University1388-1390
 • کارشناسی مهندسی صنایع - برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها 1382-1386

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه سیستان و بلوچستان (1396-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (1392-1396)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی (1390-1393)
 • سابقه کار دانشگاهی در رئیس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی خانه کارگر استان سیستان و بلوچستان (1390-1393)

Other

 • عضو هیات تحریریه فصلنامه مطالعات مهندسی صنایع و مدیریت تولید
 • عضو هیات داوران فصلنامه علمی پژوهش در مدیریت و مهندسی صنایع
 • عضو هیات داوران مجله ی مدلسازی در مهندسی
 • عضو هیات داوران نشریه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات
 • عضو هیات داوران فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی
 • عضو هیات داوران دوماهنامه بررسیهای بازرگانی ( دو ماهنامه اقتصادی و بازرگانی )
 • داور مجله پژوهشهای مدیریت عمومی
 • عضو هیات تحریریه ی فصلنامه پژوهش های کاربردی در فنی و مهندسی
 • عضو کمیته علمی و هیات داوران اولین کنفرانس ملی بهینه سازی و روش های نوین حل مساله 1400 ( دانشگاه نهاوند )
 • عضو کمیته علمی و هیات داوران کنفرانس ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار 1399
 • عضو کمیته علمی و هیات داوران سومین کنفرانس ملی انجمن پویایی‌شناسی سیستم‌ها 1400 ( دانشگاه تربیت مدرس )
 • عضو کمیته علمی و هیات داوران دهمین کنفرانس مهندسی برق مجلسی 1400 ( دانشگاه آزاد اسلامی )
 • عضو کمیته علمی و هیات داوران نخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی مدیریت ، اخلاق و کسب وکار 1399
 • عضو کمیته علمی و هیات داوران اولین کنفرانس ملی بهینه‌سازی سیستم‌های تولیدی و خدماتی 1399 ( دانشگاه گیلان )
 • عضو کمیته علمی و هیات داوران اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری 1399
 • عضو کمیته علمی و هیات داوران پنجمین دوره کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران 1400