فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

Journal of new research approaches in management and accounting

نشریه علمی تخصصی “رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری” به صورت فصلنامه با مجوز رسمی از وزارت متبوع منتشر می گردد.

هدف این فصلنامه انعکاس دستاوردهای علمی پژوهشگران سراسر کشور در زمینه علوم مدیریت و حسابداری و ارتقاء دانش تخصصی با تاکید بر یافته های علمی پژوهشگران محترم می باشد که در این راستا مبادرت به انتشار مقاله های پژوهشی، ترویجی، تحلیلی و مروری می نماید.

موضوعات نشریه در محورهای تمامی زمینه های علوم مدیریت و مهندسی صنایع، تمامی زمینه های علوم حسابداری، حسابرسی ، مالی و اقتصاد می باشد.

این نشریه امید دارد با فعالیت خود و با دریافت مقالات و انتشار منظم بصورت فصلنامه، دستاوردهای علمی محققان کشور را به نحو شایسته ای در اختیار علاقه مندان قرار دهد و در پایگاه های داده ای معتبر کشور نمایه نماید.