اطلاعات کنفرانس

The National Conference on New World Achievements in Education, Psychology, Law and Social-Cultural Studies

محل برگزاری: خوی
تاریخ برگزاری: 30 خرداد 1397
تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1397
تعداد صفحات: 7200
تعداد مقالات :654
نمایش مقالات: 520324
شناسه ملی این کنفرانس: PSYCONF01
نویسندگان مشارکت کننده: 1,359 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 1

مجموعه مقالات The National Conference on New World Achievements in Education, Psychology, Law and Social-Cultural Studies

نتایج 1 تا 50 از مجموع 654