مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی

Islamic Economics and Banking

انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران به منظور گسترش ، پیشبرد و ارتقای علم در زمینه مربوط در میان اساتید و دانشجویان و علاقمندان به این رشته قصد به چاپ مجله علمی با عنوان «اقتصاد و بانکداری اسلامی» را دارد.

هدف از انتشار فصلنامه علمی اقتصاد و بانکداری اسلامی، ارتقای سطح دانش مربوط به اقتصاد اسلامی با تاکید بر مسائل پول و بانکداری اسلامی، و ترویج و تعمیق این شاخه از معرفت دینی در میان دانشجویان، استادان، محققان، و علاقمندان به اقتصاد اسلامی و سیاستگذاران اقتصادی در حوزه های مربوط به آن است.

لازم به ذکر است به استناد شماره ۳/۲۳۳۱۱۶۶ مورخ ۹۰/۱۱/۱۵ کمیسیون نشریات علمی کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی دارای درجه علمی است.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات