نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی

The Journal of Fine Arts: Architecture and Urban Planning

نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی در زمره اولین و معتبرترین نشریات علمی ایران در موضوعات معماری و شهرسازی است.

هدف اصلی این نشریه بسط نظریه ها، رویکردها و اندیشه های معماری و شهرسازی، تولید دانش، بومی سازی نظریه ها و مفاهیم با توجه به قدمت و غنای معماری و شهرسازی ایران و جریان سازی علمی معماری و شهرسازی در زمینه ها و گرایش های مختلف آنها است.

این نشریه از نتیجه تحقیقات و پژوهش‌هایی که دارای نوآوری بوده، سهمی در درک نظری و مفهومی معماری و شهرسازی داشته باشند، دست آوردها و آموزه های جدیدی را ارایه کنند و موضوعاتی فراتر از پژوهش های توصیفی و تکراری باشند، حمایت می کند. نشریه هنرهای زیبا از سال۱۳۷۴ آغاز به کار کرد و در سال ۱۳۸۸ به صورت تخصصی به هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی تفکیک گردید.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات