فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی

Energy Policy and Planning Research

فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی یک نشریه علمی پژوهشی است که توسط کمیته ملی انرژی ج.ا. ایران به زبان فارسی منتشر می شود.

این فصلنامه با هدف گسترش واشاعه دانش برنامه ریزی وسیاست گذاری انرژی از سال ۱۳۹۲ در زمینه های موضوعی ذیل منتشر می شود: مدل های برنامه ریزی انرژی
منابع انرژی
اقتصاد انرژی
تامین مالی در صنعت انرژی
انرژی و محیط زیست
مدیریت انرژی، بهینه سازی و اصلاح الگوی مصرف
تغییر ساختار و خصوصی سازی در صنعت انرژی
منابع و فن آوری های نوین انرژی های تجدید ناپذیر
شبکه های هوشمند انرژی
تولید همزمان برق، حرارت و برودت
آبنده پژوهی در صنعت انرژی
بهبود بازده انرژی و کاهش تلفات
قیمت گذاری و یارانه های انرژی
ذخیره سازی انرژی
امنیت انرژی
تبادلات بین المللی انرژی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات