فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری

The journal Urban Ecological Research

«پژوهش های بوم شناسی شهری»: نشریه ای است با رویکرد علمی که با رسالت توسعه دانش و انتشار نتایج تحقیقات حاصل از پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای در موضوعات مختلف مربوط به به انجام پژوهش های بوم شناسی شهری جهت تحقق اهداف بوم شهر را به صورت فصلنامه با صاحب امتیازی دانشگاه پیام نور منتشر می کند.

نشریه "پژوهش های بوم شناسی شهری" که در ادامه شماره های پیشین مجله "جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای" که از سال ۱۳۸۸ با انتشار پیش شماره، فعالیت رسمی خود را در عرصه مطبوعات آغاز نمود، منتشر می گردد.

این فصلنامه، رویکرد بوم شهری را به عنوان یکی از رویکردهای اصلی توسعه پایدار مورد توجه قرار داده و با تعیین محورهای نوین برگرفته از مفاهیم برنامه ریزی بوم شهری، در جهت توسعه مطالعات و پژوهش های بوم شناسی شهری تلاش می نماید.

هدف اصلی نشریه پژوهش های بوم شناسی شهری، توسعه پژوهش های شهری، جغرافیایی و میان رشته ای است که توسعه متوازن، همه جانبه و کل نگر که پیشرفت همه شهرها و سکونتگاه های میهن اسلامی عزیزمان ایران را در راستای اهداف و سیاست های ملی، مد نظر دارند می باشد. با این امید که در آینده ای نزدیک شاهد شهرهای سالم، انسان مدار، بوم مدار، فرهنگ مدار، عدالت محور و مناسب و شایسته انسان خلیفه الهی در زمین باشیم.

این فصلنامه با رویکرد حمایت از پژوهش های کاربردی، بنیادی و توسعه ای بر آن است که مقاله های نظری، تجربی و تحلیلی را که از کیفیت علمی مناسبی برخوردار باشند منتشر نماید . از این رو از دانشگاهیان، پژوهشگران و صاحب نظران دعوت می شود تا مقاله های پژوهشی دربرگیرنده " نوآوری های نظریه ای و یا تجارب منحصر به فرد و کاربردی در موضوعات و مسائل نوظهور شهری در ارتباط با: روابط بین محیط زیست و سیستم های انرژی، مدیریت حوزه آبریز، اکولوژی صنعتی شهری و فعالیت های کشاورزی اطراف شهرها، بحران های محیطی و مدیریت و برنامه ریزی مرتبط با آن، شهر و حومه آن در ارتباط با: انعکاس مسائل طبیعی، زیست محیطی، فرهنگی- اجتماعی و سیاسی- اقتصادی سکونتگاه های شهری و روستایی واقع درحومه ها یا منطقه شهری و بالاخره چگونگی روابط شهر با سایر شهرها و روستاها" را به دفتر مجله ارسال نمایند.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات