فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی

Socio-cultural strategy

فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی به استناد شماره ۳۵۱۱/۱۸/۱۲ مورخ ۱۳۹۲.۳.۱۲ وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری دارای مرتبه علمی-پژوهشی است.

فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی به موجب تفاهمنامه منعقد شده میان پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران، از همکاری با این انجمن برخوردار است.

اهداف فصلنامه

۱. ایجاد زمینه برای انتشار مقالات علمی پژوهشی در حوزه مسایل فرهنگی اجتماعی کشور؛

۲. مساعدت به نظام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری فرهنگی اجتماعی کشور؛

۳. اشاعه و توسعه ادبیات مطالعات راهبردی و سیاست‌گذاری در میان محققان و پژوهشگران علوم اجتماعی؛

۴. ایجاد زمینه برای پیوند تحقیقات و مطالعات اجتماعی و فرهنگی با حوزه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کشور؛

۵. ارتقای کیفیت راهبردها و سیاست کلان کشور در حوزه‌های فرهنگی اجتماعی. 

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات