مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری

Journal of Research and Urban Planning

فصلنامه علمی «پژوهش و برنامه ریزی شهری» با رویکرد گسترش و ایجاد بستری برای ارتباطات علمی بین پژوهشگران و تبادل افکار و اندیشه، بحث و ارائه آراء و نظرات اساتید و محققان برجسته داخلی و خارجی پیرامون مباحث «شهر و برنامه ریزی شهری» با کسب رتبه علمی– پژوهشی از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۵ مطابق نامه شماره ۱۷۹۸۵۶ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۱۲ به صورت فصلنامه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت منتشر می شود. همچنین این مجله در جلسه مورخ ۱۰/ ۰۴/ ۱۳۹۲ بر اساس رای هشتاد و نهمین جلسه کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی برابر با نامه شماره ۱۶۰۱۴۷/ ۸۷ مورخ ۲۹/ ۰۵/ ۱۳۹۲ مجوز انتشار علمی- پژوهشی دریافت نموده است.

اهداف فصلنامه علمی پژوهش و برنامه ریزی شهری که توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت و با همکاری انجمن علمی ساختمان های پایدار ایران منتشر می شود، عبارت است از:

چاپ و انتشار مقاله هایی که در زمینه های توسعه شهرها و نواحی شهری، مدیریت شهری و شهرسازی منتج به توسعه پایدار گردد. بدین منظورمجله پژوهش و برنامه ریزی شهری به دلیل تخصصی بودن فقط در موضوعات مرتبط با شهر، توسعه شهری و برنامه ریزی شهریمشتمل بر موارد ذیل پذیرای مقالات می باشد:

- ارزیابی طرح های جامع، تفضیلی، هادی و تجدید نظر و مجموعه های شهری

- مطالعه و ارزیابی طرح های بهسازی و نوسازی - ارزیابی طرح های آماده سازی

- ارزیابی طرح های توسعه و عمران و جامع شهرستان - مطالعات اقتصاد شهری

- ارزیابی مطالعات کاربری اراضی شهری و طبقه بندی شهری - مطالعات ترافیک شهری

- توزیع و پراکنش فضای خدمات شهری - توریسم شهری

- ارزیابی پارک ها و فضای سبز شهری - مدیریت بحران شهری

- پیدایش شهرواره ها و گسترش فرهنگ شهرنشینی - ویژگی های جمعیتی شهرها

- تحول دیدگاه ها در مدیریت و برنامه ریزی شهری - توسعه پایدار شهری

مشارکت شهروندان و فرهنگ شهروندی - اکولوژی شهری
این نشریه می کوشد با استفاده از داوری و ارزیابی داوران صاحب نظر به پذیرش مقالاتی بپردازد که حاصل نوآوری پژوهشگران و نویسندگان آنها باشد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات